Случи се, първо бяха дизайнерите и техните търсения - Ели Ангелова с нейната статия Въпросителна за дизайна, после дойде Дрина Пашова с нейната работа и посланието стигна до нас. Започна националната кампания "Корени и креативност". Отправя се призив към експерти за представяне на анализи в основната тема и подтемите:

- Времена и традиции, към които дизайнерите могат да се позоват;
- Може ли български облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите да бъдат продаваеми у нас и в чужбина;
- Финансиране на национална кампания "Корени и креативност" и на творчеството на отделните дизайнери;
- Ролята на правителствени и неправителствени организации за реализацията на проекта "Корени и креативност";
- Ролята на медиите, бизнеса, дизайнерите за създаването на лицето на българския дизайн;
- Маркетинг и PR на облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите;
- Социален ефект от кампанията;
- Психологически аспекти, мода - креативност - корени;

Всички абстракти трябва да бъдат написани на компютър и изпратени по мейла на адрес office@tune-in.info. Абстракта трябва да е до една страница с шрифт new times roman и размер на шрифта 12 и да следва главната тема или някоя от подтемите. Срок за изпращане на абстрактите до 27 август 2007 година.
Одобрените кандидати ще трябва да представят пълната си работа в срок до 24 септември в размер от 10 - 12 страници в същия формат. Кандидатите трябва да имат възможност да участват в конференцията лично. Тези, които желаят да ги представят пред аудиторията в експозе до 20 минути, молим да заяват желанието си изрично. Всички документи ще бъдат представени на сайта http://www.tune-in.info/ . 
За въпроси, молим контактувайте по мейла office@tune-in.info .

Отправя се и призив за подкрепа от обществеността за подкрепа. Ако желаете вашето име да се появи в листата на подкрепилите кампанията "Корени и креативност", изпратете мейл на office@tune-in.info или използвайте формата за запитване на сайта. Моля пишете на кирилица, езика на националната кампания "Корени и креативност". Повечето от текстовете на подкрепилите кампанията ще бъдат публикувани на нашия сайт.

Подкрепете "Корени и креативност" !

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs