English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Февруари 2018

Украйна стана член № 152 на Световната Търговска Организация (СТО), след като преговорите започнали през 1993 година приключиха успешно. Украинският парламент одобри членството на страната в СТО на 16 април 2008 година и съгласно правилата на СТО, акта влезе в сила 30 дни след приемането му от парламента.
Украйна е втората по големина страна в Европа с 46.6 милиона души население, а главните и търговски партньори са ЕС, Русия, Турция и Беларус.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News