English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018
По данни на Cityc заетите в испанската индустрия за облекло и текстил са намаляли с 61 000 през последните 4 години, като резултат от либерализацията на търговията.
Броят на заетите през 2007-ма година е достигнал цифрата от 196 500, след спад от 23.68% от ниво на 257 500 през 2003 година. През 2005 година намалението на заетите е от 8,26%, през 2006  година от 7,7%, а през последната година е 4,61%.
Продажбите намаляват съответно с 8,91%, 2% и 0,21% респективно през последните три години, спрямо предходната година.
Цифрите показват, че през 2007 година кризата в испанската модна индустрия е овладяна и спада е минимален. Това се дължи на навлизането на нови пазари, като в листата на главните пазари продължават да са Португалия с 14%, Франция с 14% и Италия с 9.9% от общия износ, нараснал с 21.4% през четиригодишния период.
Вносът продължава да расте, за периода увеличението е от 41.9%, като основните доставчици са Китай с 20.7%, Италия с 12.9% и Турция с 8.3%.

Източник: pinkermoda.com
Photo: Penelope Cruz for Mango
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News