English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
19 Март 2018
На 18.07.2008 г. в зала 131 на Нов Български Университет се проведе предварително обявената работна среща на членовете на Асоциацията на модните и текстилни дизайнери в България, на която бе обсъдена функцията на сдружението и нейните бъдещи дейности.

В състава на управителния съвет бяха избрани две нови лица – Силвия Русчева,  като координатор на АБДтм и Ели Ангелова като касиер.

Срещата бе ръководена от Яна Дворецка, говорител на асоциацията.  Дора Момекова, Нели Митева и Анна Бояджиева отговаряха на възникналите в дискусията въпроси и се ангажираха с нови инициативи свързани с представянето на млади дизайнери, членове на АБД в ревюта и изложения в страната и чужбина.

На преден план беше поставено изграждането на нов сайт на АБДтм, в който всички членове ще бъдат представени със свое подробно портфолио.  Сайта вече е в процес на разработка и новият му адрес е www.bulgariandesigners.org.

На него ще бъдат предоставени и типови юридически услуги – изготвяне на примерни граждански договори, посредничество при договаряне на дизайнерски услуги, услуги в областта на авторското право. Пряко на сайта ще има директен линк за попълване на молба за членство в асоциацията.

Както чрез сайта си, така и чрез бюлетин АБДтм се ангажира с редовно информиране и осигуряване на участие на свои членове на стажове, изложения и конкурси в страната и чужбина.  АБДтм ще продължи да се ангажира с предоставяне на информация за модните тенденции и ще бъдат осигурявани срещи с г-жа Мара Михел от GTZ.

Една от целите на АБДтм ще бъде осигуряване на връзка между дизайнерите, членове на асоциацията и производители на облекло за разработване на съвместни проекти и участие в изложения.

Източник: АБДтм

 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News