English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018
В края на 2006 година в нашия сайт съобщихме новината за създаване на фонд към ЕС за подпомагане работниците, освободени от работа, вследствие на процесите на глобализация.
Днес вече ставаме свидетели на неговото усвояване. През първата година са изразходвани около 18 милиона от тези помощи. Неотдавна Литовската текстилна фирма Alystaus Tekstilе е заявила нужда от подкрепа, след като евтин внос принуждава ръководството на обяви фалит и да освободи последните около 600 работника от общо 1089 работника. Искането е получило подкрепата на европейската комисия, а процедурата предвижда след това одобрение от европейския парламент и от страните членки. Сумата, която ще бъде отпусната при одобрение е в размер на 300 000 евро.
Съгласно процедурата фирми загубили над 1000 работника могат да търсят подкрепа от фонда, което ни показва "загрижеността" на ЕС към съдбата на МСП.

Източник на информицията:  EuropeanVoice.com

 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News