English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Февруари 2018

Изложбата е открита за всички желаещи: индивидуални автори – професионалисти и студенти, творчески екипи и студиа, фирми производители, дизайнери, архитекти, инженери, живеещи и/или работещи в България или за български фирми и организации; както и българи, които живеят и/или работят/учат в чужбина
За участие се приемат:концептуални проекти, макети, прототипи, както и реализирани или в процес на реализация, дизайн продукти от последните 3 години (от началото на 2006 г.).
Всеки автор/колектив може да представи до 3 работи (или 3 фамилии) в раздел/категория, създадени през последните 3 години.
Участниците попълват готов формуляр с описание на проекта, екипа, идеите за производство/реализация и прилагат снимков материал или разпечатки на продуктите, а дигиталните проекти се представят на дигитален носител.
Авторските права на работите, в и извън България, принадлежат на участниците.
Участие в биеналето може да се заяви до 25.7.2008 г.

Повече информация тук

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News