English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018
В края на месеца нашия сайт за познание в областта на модния маркетинг и дизайн www.tune-in.info ще стане на две години. А през септември т. г. ще се навършат три години, откакто започнахме публикации с бюлетина "Извори", които впоследствие "качихме" на сайта. 

Какво постигнахме. Изразено в цифри, сайта придоби публична популярност 4 по рейтинга на Google и привлича дневно минимум 100 посетители от България, а според активността ни да излъчваме нови материали, тези посетители понякога надминават и цифрата 200. Виждаме какво означава обновлението на един сайт за популярността на неговата връзка. Сайта има ясно определена аудитория и това са хора с интереси в маркетинга и дизайна, в образованието или бизнеса с облекло. Практически сайта се превърна в място, където студенти влизат да попълнят знанията си, специалисти да освежат знанията си за прилагане дадена техника в практиката и на мениджъри да разгледат и анализират различни случаи от най-добрата световна и национална практика и приложението им в тяхната фирма. До момента са излъчени около 800 материала, които са напълно достъпни за посетителите. Сайта има и страници на английски език, които са предимно взаимствани от други медии, но наличността им дава възможност на българските читатели да придобият нова пазарно ориентирана информация. Двете езикови версии са абсолютно разнопосочни.

Когато стартирахме този проект и го спечелихме пред Американската агенция за развитие, обявихме целите си, а именно да предоставяме информация на потребителите у нас за промените в модния бизнес, обусловени от глобализиращата се икономика. Днес ние може да заявим, че изпълнихме мисията си. Заедно с други организации, ние дадохме своя глас и успяхме да създадем база за устойчивост в развитието на модната индустрия (облекло и текстил) в България. В края на тази година ще отпаднат последните количествени ограничения пред страните, търгуващи с облекло и текстил. Бидейки противници на постоянното делокализиране на производството от страна в страна, нашата философия ще се фокусира върху укрепването на позициите на индустрията, развиване на знания за маркетинг и иновации и тяхното приложение. Съдържанието на писмата, които пристигат при нас ни кара да вярваме, че това е интереса на нашата публика.

Какво не постигнахме. Не успяхме да привлечем повече хора да се включат в развиването на още по-солидна база знания. Публикациите на сайта от други автори, както и от администратора на сайта са епизодични. Надяваме се те да станат повече, както и коментарите под статиите. А многообразието на темите и идеите е възможност да повишим качеството на информацията. 

Сайта има една "неудобство", тук не може да бъдеш анонимен. Смятам, че така трябва да продължим, открито и прозрачно. Ще бъда признателен, ако под този материал видя мнения за още непостигнати резултати и предложения, за които всеки ще трябва да се подпише.

Роберт Александрийски, администратор на www.tune-in.info
Пекин, Китай

Други материали:
Какво, за кого, кой, как, кога, къде и защо?
Търсят се автори-доброволци 
Отворен източник на информация и знание
Станахме на две години
 
Една идея...10 години по-късно 
Кой създаде TUNE-IN ?
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News