Португалия обяви целевите си пазари за 2008 година. Асоциацията за облекло Anivec/Apiv дефинира Испания, Русия и Турция, като приоритетни пазари.  За навлизането на тези пазари ще бъдат организирани бизнес мисии, участия на фирми в изложения, търсейки форми да се окаже подкрепа на фирмите за интернационализиране на техните брандове.

"Няма лесни пазари" подчерта директора на Anivec/Apiv, г-н António Amorim. Той посочва възможностите на пазарите, които предлага Испания, като близка дестинация и Турция и Русия, с нарастваща покупателна способност на населението, характеристики, привличащи програмата за действие на асоциацията.

В момента асоциацията промотира два линии «Fashion Brands From Portugal» за дамска и мъжка мода и «Children Brands From Portugal» за детски облекла и подпомага развитието им. Асоциацията приканва повече фирми да се присъединят към тези два основни клъстера.

Anivec apoia internacionalização

 Членовете на всяка асоциация решават какви мероприятия ще организират в подкрепа на фирмите и за усвояване моментите, които предлага глобализацията.
 
 Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил е съорганизатор на изложение в София за популяризиране на българските фирми, което привлича интерес и ще се проведе през тази година за 6-ти път.

 Международната дейност през изминалия тригодишен мандат бе насочена предимно към подписване на договори със сродни асоциации на производители от Западна Европа и Русия.

 Участието на фирмите в изложения в чужбина се организира и подкрепя от ИАНМСП, а участниците са все още твърде ограничен кръг от фирми.

 Последната бизнес мисия (неуспешна), насочена към навлизане на външни пазари, организирана от тогавашната АНИОТ, бе през 2004 година.

Стратегията за развитие на сектора облекло "Премяна" няма развитие, след нейното приемане през 2005 година.
По материали на www.portugaltextil.com 

Други материали по темата
Колективен брандинг
Консорциумът - инструмент за експорт на малки и средни фирми 
Моден компас

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs