Глобализацията принуждава фирмите да търсят нови решения. Притиснати от нарастващите производствени и социални разходи в България, фирмите ще трябва да намерят начин да запазят присъствието си на международните пазари. Част от производството може да бъде делокализирано в съседни страни, които следват България в развитието си или имат предимства в достъпа до определени стратегически пазари.
Фирма Глобал Сервис организира бизнес мисии за аутсорсинг на производствени капацитети, както следва:
- Македония - 10-12 октомври 2007 година
- Сърбия - 31 октомври - 2 ноември 2007 година
- Молдова - 17 - 19 октомври 2007 година
- Украйна - 22 - 26 октомври 2007 година
Заинтересованите български фирми следва да изпратят заявка за участие, включваща:
- листа на търсените за производство изделия;
- листа на търсените услуги - конструиране, кроене, шиене, опаковка и т.н.;
- търсен месечен капацитет;
- предпочитан район в съответната страна;
Заявките следва да бъдат изпратени на е-мейл centre@inet.bg в срок до 3 август 2007 година.
Същите ще бъдат представени на нашите партньори от съответната страна за подготовка на предложения и профили на фирмите, предлагащи капацитет и услуги.
Пътуването до Македония, Сърбия и Молдова ще се извърши с автобус, до Украйна със самолет. Разходите се поемат от пътуващите.
Такса за участие в бизнес-мисиите - 300 лева за всеки пътуващ, които се превеждат заедно със заявката. За уточнения, контактувайте по мейла.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs