14/06/2007
Кръгла маса "Създаване успешни модели в сдружения на фирми"

На 5 юли 2007 година ще се проведе кръгла маса на тема "Създаване успешни модели в сдружения на фирми". Модератор на дискусията е Роберт Александрийски, съучредител и почетен член на УС на БАПИОТ, съучредител на Асоциация на модни и текстилни дизайнери в България (АБДтм) и управител на еднолична фирма, основана 1991 година.  Модераторът е и мениджър на Асоциация на модни и текстилни дизайнери (АБДтм).
В ерата на глобализацията, малките и средни фирми имат все по-често необходимост да работят съвместно с фирми със сходни интереси, за да устоят на инвазията на големите играчи, за да намерят пазари в близки и далечни страни. Международната практика интентифицира различни видове сдружения, някои от които действат успешно и у нас. Други модели сдружения са спряли на пътя, докато успешните ги подминават. Имат ли интереси и сили фирмите да се организират в успешни модели, да променят остарелите структури в нови съвременни,  организации. Тези теми ще бъдат обсъдени от участниците в кръглата маса.
В рамките на дискусията ще бъде направена презентация по темата, включваща :
- Необходимост и възможности на сдруженията;
- Принципи за създаване, фактори за привличане членове;
- Фирмата-член, права, задължения и ползи;
- Дейности на сдружението;
- Организиране оперативната дейност;
- Анализ на силните и слаби страни на сдруженията;
- Роля на сдруженията и възможности на взаимодействие със други съюзи.
Мястото за провеждане на дискусията е Интерпред - СТЦ, бул. Драган Цанков 36. Таксата за участие е 50 лева на сдружение, което може да делегира до 5-има представители. След тази квота, представителите на останалите фирми заплащат по 20 лева такса за участие.
Дискусията е полезна за членове на УС на сдружения и фирми от различни сектори на икономиката, които ще се поучат от опита на няколко български организации.
Допускат се само предварително регистрирани участници, което следва да стане не по-късно от 21 юни 2007. За заявки и регистрации, моля контактувайте по мейла office@tune-in.info.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs