Общото събрание на БРАНШОВИЯТ СЪЮЗ НА КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА, ГАЛАНТЕРИЙНАТА И ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (БС НА ККОГП), проведено на 18 май 2007 година в София, прие отчета на председателя на УС и приоритетите за работа на съюза.
Работата на съюза и занапред ще бъде насочена към защита на интересите на членовете и на бранша, както и към създаване на услуги.
Събранието бе уважено от главния секретар на БСК, г-н Петър Денев, който представи възможностите за сътрудничество с БСК.
За председател на УС бе преизбрана г-жа Соня Петкова, управител на Хинсо ООД, Русе, а за зам-председател г-н Иван Колев, управител на Колев и Колев ООД, София. Досегашният зам.председател г-н Милко Чавдаров подкрепи кандидатурата на г-н Колев, с което реши вота в негова полза. Бе избран и нов състав на управителен съвет от 9 души и контролен съвет от 3 души.
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs