20/02/2007
Китай подсилва текстилната индустрия

Китай е изградил специален фонд от 170 милиона щатски долара, получени от експортни такси. Целта на фонда е да подпомогне конкурентноспособността на текстилната индустрия. Според администрацията сектора трябва да подобри технологията и да развие нови продукти. Помощта на индустрията ще бъде еднократна, но се очакват дългосрочни резултати.
В момента текстилната индустрия е втория консуматор на вода в страната и шестия най-голям производител на отпадни води, от които само 7% се рециклират.
Износа на текстил нарастна с 16.8 % през миналата година спрямо 2005 и представлява 15% от общия износ на Китай.
По информация на Peoples Daily.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs