English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Февруари 2018

В края на работния ден на 17-ти януари 2007, мнозина очакваха новините от срещата, организирана от Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил с Агенция Митници по повод прилагането на преходни мерки за режима активно усъвършенстване.
Срещата може да бъде отбелязана като конструктивна, в което повече се отличи администрацията, докато някои от поканените за участие фирми показаха незачитане на етични правила, върху които те очевидно ще трябва да се усъвършенстват активно.
След съгласуване с европейските партньори, Агенция Митници с писмо 44/2/17.01.2007 изпрати нови указания до регионалните структури, които ще дадат възможност на производителите и износителите на облекло и текстил за ЕС да възстановят бързо ритъма на работа. Информация за новите указания могат да бъдат получени на страницата на БАПИОТ http://www.bgtextiles.org/.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News