English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Март 2018

В полза на дизайнерите на мода и текстил в България функционира асоциация (АБДтм). Целта на асоциацията е да:
- запознае обществото, индустрията, търговците и медиите с креативния потенциал, професионализъм и опит на членуващите в него дизайнери, както и да работи за развитието в образованието и професията;
- подпомага издигане имиджа на професията и българската модна индустрия в страната и чужбина;
- предостави повече професионална информация в областта на модния дизайн и маркетинг на членовете си;
- създаде възможности за реализация, чрез опосредстване на контакти между дизайнери, индустрия и потребители;
- формира среда за общуване между членовете;
- подпомага реализирането на съвместни проекти, мероприятия, посещения и участие в изложения и други професионални форуми;
- защитава интересите на членовете си пред институциите и организации в принадлежната икономическа територия.
Членството в АБДтм е доброволно и достижимо. Член на асоциацията може да стане всеки настоящ или бъдещ дизайнер, който упражнява професията, признава правото на другите да я упражняват и спазва етични норми на поведение в обществото.
Секретариата на асоциацията в София организира открити срещи, семинари, както и други полезни за членовете мероприятия. Ползата на членовете е, че ще получат услугите и ще ползват инструментите на асоциацията на преференциални цени. Членството разграничава практикуващи и обучаващи се дизайнери. За фирмите от модната индустрия е предвидено "членство за промоция" на дизайна. 
АБДтм ще работи в тясно сътрудничество с Българската Асоциация на Производителите и Износителите на Облекло и Текстил (БАПИОТ). В тази организация членуват 145 фирми и три регионални организации на фирми от модната индустрия. Проекта се подкрепя и от GTZ.

На 25-ти януари 2007 г. ще се проведе открита среща с дизайнери, студенти и съмишленици в областта на модния дизайн за развитието на Асоциацията на дизайнерите на мода и текстил в България (АБДтм). Мероприятието ще се проведе в София от 10 часа на Международния етаж на модата в сградата на Интерпред - бул. Драган Цанков 36.
Гости на срещата ще бъдат госпожа Мара Михел от Сдружението на немските модни и текстилни дизайнери, г-жа Валерия Жекова, председател на БАПИОТ и управляващ директор на Ина Трейдинг ООД, г-жа Валя Данкова - изпълнителен директор на БАПИОТ. 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News