English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018

На 12 декември 2006 година Виетнам информира Световната Търговска Организация (СТО), че договора със СТО е ратифициран и страната става 150-ия член на организацията, считано от 11 януари 2007 година.
До м.август 2006 Виетнам изнесе текстил и облекло на стойност 733.9 милиона евро за ЕС, отбелязвайки най-голям ръст сред по-големите износители за ЕС - 137.7 % спрямо август на 2005 година.
Неотдавна на Виетнам бяха наложени 10% антидъмпингови мита за някои категории обувки, където те са втората световна сила след Китай, но това няма да им попречи да направят ръст в износа и в тази категория до края на годината.
САЩ обмислят план контрамерки срещу субсидираната от държавата индустрия за облекло и текстил на Виетнам.

За процеса на присъединяването на Русия към световната организация СТО може да прочетете, ако кликнете на тази връзка След тринадесет години.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News