English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Април 2018
Русия и САЩ подписаха двустранен протокол, който определя условията за присъединяване на Русия към Световната Търговска Организация (СТО). По такъв начин бе отстранено едно от главните препятствия в процеса на присъединяване на Русия към СТО, който продължава вече 13 години. На следващия етап ще продължат многостранни преговори, които се очакват да завършат през юли 2007 година.
След влизането на Русия в СТО, ще последва намаление на тарифните ставки по вноса за редица стоки, средно за промишлените стоки с 3%. Бенефициенти от тази мярка ще бъдат най-вече потребителите в страната. До известна степен това ще улесни и достъпа на вносните стоки на пазара.

За членството на една друга страна, чието членство в СТО би трябвало да е от интерес, тъй като страната се очертава да бъде един от големите азиатски играчи в производството на облекло може да прочетете, ако кликнете върху тази връзка Виетнам се присъединява към СТО на 11 януари 2007.
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News