English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018
По повод на обръщението на няколко секторни организации на производителите от леката промишленост в Русия, федералната митническа служба на Русия излезе със становище за митническия режим на стоки, внасяни от физически лица.
В писмото до секторните организации се изявява загриженост за усъвършенстване този режим. Това бе доказано от правителството с намалението на лимита на безмитно внасяните килограми от 50 на 35 килограма месечно (35 килограма са около 80-100 пуловера, около 175 тениски и т.н.). Освен това, когато се установи, че дадено лице пресича границата повече от един път, му се налагат съвкупни мита.
В писмото се казва, че се обсъжда намаляване на необлагамата стойност от 65 на 30 хиляди рубли, както и критериите за определяне предназначението на внасяните стоки. Не се приема за достатъчно мотивирано предложението за повишаване на единната ставка до 40% от митническата стойност и не по-малко от 5.5 евро за килограм, не се обсъжда и ново намаляване на квотите за физически лица.
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News