English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Февруари 2018

На 29 септември и 7 октомври, респективно в Пловдив и Русе Министерство на икономиката и енергетиката организира семинари по проекта "Въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстърен модел". Конкретната цел на проекта е свързана с определянето на два пилотни клъстера в избрани сектори и с укрепване на капацитета за прилагане на клъстърния модел, използван в европейската практика. Подобни мероприятия бяха организирани във Варна и в Сливен, предстои и в София.

 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News