English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

По данни на Министерство на търговията на Китай износа на облекло и текстил от страната за периода от януари до юли 2006 година се е увеличил с 24.5% спрямо същия период на 2005 година и представлява 15% от общия износ на страната.
http://english.mofcom.gov.cn/newsrelease/newsrelease.html

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News