English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
23 Май 2018
Онлайн ритейлърът ASOS обяви 32% ръст на продажбите в Обединеното Кралство, докато продажбите в чужбина нарастват със 111 % спрямо същия период на миналата година. Значително увеличение на продажбите се забелязва в САЩ, Франция и Германия, като процента на задграничните продажби достига 37% от общия обем.

Общо продажбите нарастват с 54%, като най-силни са продажбите на макси рокли и фестивално облекло.

„Младият моден потребител се утвърждава, като особено еластичен”, казва изпълнителния директор Nick Robertson. „Той/Тя е в Интернет повече от всякога”. ASOS се възползва от тяхната млада клиентска база, с ограничени финансови задължения и от миграцията за покупки към Интернет.

Въпреки звездния си международен растеж, ASOS все още няма уеб сайт, изцяло посветен на международните си продажби. За септември т.г. се планира сайт в полза на потребителите от САЩ, а по-късно ще има езикови версии, обслужващи Германия и Франция, които ще бъдат придружени с маркетинг кампания.

Въпреки икономическата несигурност, ръководството на компанията има за цел да достигнат 1 милиард продажби в следващите пет години. За да достигнат тази цел, те трябва да гонят увеличение на продажбите с 35 % средногодишно, което за тази година очевидно няма да е проблем.  

По материали на: investorschronicle.co.uk и yorkshirepost.co.uk

Други материали

Жизненият цикъл на продукта и онлайн модата
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News