English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Май 2018
Мисията

Tune-in е социален проект, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвими групи от обществото за придобиване необходими знания и умения, чрез прилагане на добри практики, партньорство и добрововолчество.

 

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News