English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
13 Декември 2017
Дизайн
08/10/2007
Дрехата не е просто едно покривало на голотата на човешкото тяло. Дрехата е концептуална проекция на човека за тялото и мястото му в пространството. Тя е определен социален знак за човека, задава норми на поведение и подсказва етическите идеи на този...
08/10/2007
Българската мода до този момент е затвърдила своята липса на културна отчетливост. От няколко години тук творят и се опитват да оцеляват хора като мен, млади дизайнери, полуобразовани ентусиасти с много идеи и таланти, които се различават от ...
09/09/2007
Намерението е чрез бързо разпространение на знанията за основните стълбове на теорията, хората да станат дизайнери на тяхната собствена среда и способни да изграждат устойчиво човешко съществувание, такова каквото намалява зависимостта на обществото от...
01/09/2007
Водени от въпроса какво е модния дизайн, стигнахме до разсъжденията на ПОЛ РЕНД (1914-1996) - една от най-влиятелните личности в американския графичен дизайн. Развива свой собствен визуален език под влиянието на европейските авангардистки течения като ...
30/08/2007
VisioNNext ще представи пред обществеността дизайна и неговата отговорност, като израз на човешкото съзнание и действия. Тези действия, чието благотворно влияние виждаме навсякъде в природата и урбанистичния свят...VisioNNext program...
28/08/2007
Вяра Бориславова участва в дизайнерското изложение visioNNext в групата на абсолвентите, завършили през 2007 година. Тя завършва "Моден дизайн" в Нов Български Университет...Viara Borislavova expected visioNNext...
28/08/2007
Александър Гергинов е един от дизайнерите, участващи в изложението visioNNext от категорията дизайнери на свободна практика. Неговия трудов стаж започва като клип-арт художник...Alexander Gerginov is one of the freelance designers to participate at visioN
09/08/2007
Какъв да бъде българския дизайн, какво да представлява той и какви символи, елементи или послания да носи. Защото отговорът оформя ново национално развитие и в икономически, и в социален план. Ще се превърне в повод за национална гордост..Call for papers.
27/07/2007
Какво ще се случи след изложението. Обществеността в България ще разбера стойността и значението на твореца- дизайнер. Ще разбере, че дизайна има отговорност, чиито мащаби надхвърлят елементарните представи, налагани на обществото...
23/07/2007
През 1992, когато Михалева емигрира в Щатите, тя не говори английски. За три години тя взима курса по английски и завършва Phoenix College Fashion Design Program."След като записах курса във Феникс, нещата започнаха да се случват, едно след друго...
[<<] 1 2 3 4 5 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News