English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

ПОЛ РЕНД (1914-1996) е една от най-влиятелните личности в американския графичен дизайн. Развива свой собствен визуален език под влиянието на европейските авангардистки течения като Кубизма, Конструктивизма и De Stijl. От 1956 до 1993 година преподава в университета Йеил. През 1972 година влиза в Залата на славата на New York Art Directors. Автор на книгите Thoughts on Design, Paul Rand: A Designer's Art, Design Form and Chaos, The Trademarks of Paul Rand и From Lascaux to BrooklynClub.

По-долу представяме малка част от разсъжденията на Пол Ренд, публикувани в Groove Manifesto.

Дизайнът е обработка на форма и съдържание. С подобно определение, знаете че отивате някъде, че правите нещо; и така аз сядам и започвам да обработвам. Какво означава това, да обработваш? Какво правиш? Процесът, през който преминаваш е този аспект на обработката. Какво правите?

Съдържанието е идеята или същността на проблема. Формата е това, което правиш с тази идея. Как се справям с нея? Използвам ли цветове? Използвам ли черно и бяло? Правя ли го голямо? Правя ли го малко? Правя ли го дву- или триизмерно? Използам ли модни похвати или по-сериозни? Използвам ли Бодони или пък Баскервил?

Peace Poster Това са всички въпроси, които си задавате, това е онзи аспект на дизайна, който е свързан с обработката. И така, за да има разговор по дадена тема е необходимо да се даде определение за това, за което си говорят хората. По-голямата част от времето хората говорят за дизайн и никой не разбира какво значи дизайн. Никой не се и замисля за него. Някой си мисли за дизайна като за нещо, което видял върху вратовръзка, върху тапет или върху килим. Това е общото схващане за същността на дизайна. Това е, което дизайнът не означава, това е просто украса.
Ето как повечето хора определят дизайна, как лаиците определят дизайна. Аз си мисля, че "дизайн" е една нещастна дума, но независимо от това нямаме друг избор освен да я използваме. Тя произлиза още от времената преди Ренесанса, когато Вазари казва, че дизайнът е основата на цялото изкуство, рисуване, танц, скулптура, литература, на всички изкуства. Дизайнът е обработката на формата и съдържанието във всички изкуства.

Peace Poster
Плакат от 1968 година по темата война и мир.

Пълния текст на статията на списанието за дизайн, визуална култура и новата медия Groove Manifesto може да намерите на тази връзка http://groovemanifesto.hit.bg/features/rand/index.html

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News