English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Неотдавна дизайнерката Ели Ангелова в статия Въпросителна за дизайна, публикувана на нашия сайт задаваше въпроси "защо нашите продукти все още нямат свое Лице" или "защо не заговорим за български дизайн?". Някои от другите разсъждения бяха:

"Но у нас в повечето случаи се търси решението за момента. Не се отчита националната ни култура, наследство и дух. Не се търси връзката между световното и българското. Създава се илюзията, че нашия фолклор и традиции, нашата природа и бит нямат място в дизайна. Лутаме се между нашето и чуждото без да можем да дадем адекватен отговор на търсенията на нашите клиенти. Не се вглеждаме в очите на потребителя и поради тази причина нямаме адекватен отговор на неговите представи и променени нагласи. Избягваме да търсим връзка с колегите си, а понякога и със заобикалящия ни свят. Дори може да звучи пресилено, но липсата на „български дизайн" поставя много млади таланти пред море от въпроси и трудности по пътя им за развитие.

Затова нека отговорим заедно на въпроса - какъв да бъде българския дизайн, какво да представлява той и какви символи, елементи или послания да носи. Защото отговорът оформя едно ново национално развитие и в икономически, и в социален план. Ще се превърне в още един повод за национална гордост, ще бъде светлина за младите дизайнери и ще ни даде Лице, което да ни представя пред другите в световното село".

Така, както Ели Ангелова е видяла изложбата на скандинавския дизайн, така и нашия редактор преди няколко дена попадна на дизайн от една друга страна. Тази страна не е в Европа, тя не е и в Америка, неее, не е и в Австралия. Този път ще кажете, че сигурно е в Африка или не на последно място в Азия. Точното място на тази страна е ...в кризата. Това е страната Афганистан, компанията е Tarsian & Blinkley, а на модела вляво ще разберем за какво ни говори Ели Ангелова.

Дали ще дойде време, когато за нашите дрехи с национално звучене ще пишат в чуждите медии, както за афганските облекла в не един материал на daily candy или в http://www.com/ и на доста други места. Дали въпроса ни звучи  странно !!!

Да, има опити и от български дизайнери в тази посока. Неотдавна на организираната от АБДтм проява в Арт Център Алтера видяхме чудесна работа на младата дизайнерка Дрина Пашова, завършила моден дизайн в Италия. Една птичка пролет не прави, за кой ли път казваме.

Отговорите на тези въпроси ще бъдат потърсени на конференцията "Корени и креативност", която ще се проведе в рамките на изложението visioNNext от 4 до 6 октомври 2007 година. Обявява се покана към заинтересованите експерти да изпратят писмен абстракт за следните теми:

- Времена и традиции, към които дизайнерите могат да се позоват;
- Финансиране на национална кампания "Корени и креативност" и на творчеството на отделните дизайнери;
- Ролята на правителствени и неправителствени организации за реализация на проекта "Корени и креативност";
- Ролята на медиите, бизнеса, дизайнерите за създаването на лицето на българския дизайн;
- Маркетинг и PR на облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите;
 - Ниша или възможности за български облекла, чиито дизайн е свързан с корените на българите да бъдат продаваеми у нас и в чужбина;
- Социален ефект от кампанията;
- Психологически аспекти, мода - креативност - корени;
             
Всички абстракти трябва да бъдат написани на компютър. Абстракта трябва да е до една страница с шрифт new times roman и размер на шрифта 12 и да следва главната тема или някоя от подтемите. Одобрените кандидати ще трябва да представят пълната си работа в срок до 24 септември в размер от 10 - 12 страници в същия формат. Кандидатите трябва да имат възможност да участват в конференцията лично. Тези, които желаят да ги представят пред аудиторията в експозе до 20 минути, молим да заяват желанието си изрично. Всички документи ще бъдат представени на сайта http://www.tune-in.info/ . За въпроси и представяне на абстракти, използвайте мейл адрес office@tune-in.info или association@modesigners.com .

Отправя се и призив за подкрепа към обществеността. Ако желаете вашето име да се появи в листата на подкрепилите кампанията "Корени и креативност", изпратете мейл на office@tune-in.info или използвайте формата за запитване на сайта. Моля пишете на кирилица, езика на националната кампания "Корени и креативност". Повечето от текстовете на подкрепилите кампанията ще бъдат публикувани на нашия сайт.

Връзка: блога на Ели Ангелова http://www.trendsabout.blogspot.com/ 
На снимката: Модел на Дрина Пашова и дизайнерката.

Близки теми: Съвременната култура представя една държава
Търси се...

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News