English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Дизайн е много популярна дума в английския език. Определя се като креативно начинание или дейност и се свързва често с мода, приложно изкуство, инженеринг, архитектура, интернет. Ако искаме да намерим страници за дизайн в Интернет, задължително трябва да поставим след думата дизайн и интересуващата ни област. Иначе със сигурност ще отидем в нежелана посока.

Пред думата дизайн обикновено се използват прилагателни като модерен, съвременен, привлекателен и други. Разбира се не всички думи са красиви, дизайна може да бъде оприличен на грозен, отвратителен, старомоден и т.н. Така създавайки един или друг продукт дизайнерите решават в коя категория искат да отидат.

Често в английския език може да се употреби фразата "to design a plan" (в превод "да създадем план"). Така идваме до връзката на дизайна с реалния живот. За да стигнем до дизайна задължително трябва да направим предварително сериозно проучване на дадени обстоятелства. В модния бизнес с облекла това проучване е не по-различно от всички други проучвания. Дали ще направим модерна сграда или модерен костюм, преди всичко трябва да се съобразим с потребителите, с техния стил на живот, с функционалността и естетичните закони, които трябва да проучим. Но освен стила на живот на потребителите дизайнера следва да познава модните тенденции, съвременните материали, възможностите на производството, което ще пресъздаде идеята.

В българския език понятието дизайн свързваме повече с представата ни за даден обект. Със споменатите по-горе прилагателни определяме нашето отношение към един продукт. Когато стигнем до понятието дизайнер пред нас се изправя творец със нестандартно мислене и идеи, които често са неприложими в живота. Последните години променят бавно последното възприятие и виждаме улегване на стила на някои от по-известните имена, както и земно присъствие на младите дизайнери.

За разлика от английският език, в който думата дизайн може да се употреби като глагол, в българския език думата дизайн се ползва само като съществително, определение. Ще бъде трудно да въведем нови понятия в езика ни от рода "днес ще дизайнвам нов модел", а думата десенирам определяме като рисуване на текстилен мотив. По-понятно ще бъде да кажем създавам, или по-креативно, но малко старомодно съзидавам. В последната дума обаче се влага повече смисъл за реалния процес, в който участваме.

Нашето определение за дизайна - продукт на човешкото въображение и иновация в допир с променящите се човешки потребности.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News