English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
21 Март 2018

Не искаме да говорим за дизайнерските къщи, които продават бутикови облекла, а за този дизайн, който създава облеклата в магазините за масовия потребител. За дизайна в производствените фирми.

Една разходка по сайтовете на фирмите не можа да ни покаже нито едно дизайнерско име, като създател на колекцията, освен ако собственика на фирмата не е дизайнер. На всеки втори сайт видяхме гордостта на собственика как е тръгнал от нищото, като че ли не знаем, къде бяхме всички преди 16 години. Нито дума за дизайнера.

Друг показател за отношението на собствениците на фирмата към дизайнер бе споделен пред мен неотдавна. Една дизайнерка тръгнала да членува в съюз на дизайнерите се похвалила на шефката си с чистите си идеи. В отговор тя получила предупреждание, че ако се запише за членство в тази организация си подписва сама молбата за напускане.

Подобен начин на действие на работодателя според мен няма да доведе до разгръщане инициативата на дизайнера. Този дизайнер никога няма да даде "своето" на такъв работодател и едва ли и 10 % от неговите идеи ще бъдат използвани във фирмата. Това впрочем е видно от магазините на горната фирма, където се предлагат от години почти едни и същи модели, въпреки че фирмата стои много здраво финансово.

Какви са притесненията на работодателите. Те смятат, че създават и инвестират в дизайнерите, но има ли някой който да не е инвестирал в служителите си. Ако има такъв то със сигурност фирмата му не върви на зле. Нима не инвестираме в шивачките да ги научим на работа. Нима те не ни напускат, когато вече са научени. Струва ни се, че за задържането на дизайнерите във фирмата, проблема идва повече от работодателите. Дизайнера трябва да получава подкрепа за своята работа във фирмата.

Един друг работодател веднъж каза "моята дизайнерка не знаеше нищо, когато дойде във фирмата, можеше само да рисува". Ако тази дизайнерка отиде във фирма, която и даде възможност да развие собствените идеи, новият работодател няма да е на същото мнение.

Когато един ден нашия "обучен" дизайнер все пак ни напусне какво ще предпочетем - един обучен дизайнер или да обучим един нов млад дизайнер. И от къде ще намерим един готов дизайнер.

Една малка фирма не може да си позволи да наеме дизайнер на пълен работен ден. И тук възниква същия въпрос, къде ще намери тази фирма дизайнера на свободна практика.

Нашето виждане е, че индустрията има въпиюща нужда от дизайнери. Но тя няма никаква връзка с тях. Няма общество на дизайнерите, вече няма и дизайнери, които желаят да контактуват с индустрията.

Какво ни показва световната практика:

-в брой 6 на Извори говорихме за сътрудничеството между Тери Уилке - дизайнер и Еди Родригес маркетинг, довело до успеха на фирмата Уилке-Родригес;

-в брой 10 говорихме за Стефан Енгстрьом - дизайнер и Петер Блом, бизнесмен, създали Peak Performance;

-когато се говори за H&M, напоследък по-често се споменава името на дизайнерката Стела Маккартни, отколкото на милиардера Стефан Персон, собственик на 37% от дяловете на гиганта.

Примери като тези ще намерим във всяка успешна фирма, продаваща стотици хиляди облекла.

Задавали ли сме си въпроса какви умения се необходими на дизайнера? Ако нашите дизайнери имат долуизброените умения, ние сме попаднали на правилните хора:

- Дизайн - познания за техниката на дизайна, принципи, средства и инструменти, които се използват в производството, използване на прецизни технически планове, рисунки и модели;

Създаване на идеи - разработване различни разрешения на проблемите;

- Усвояване на новостите - Работа с нови материали и информация да се улови приложението им.

- Операционен анализ - анализ на нуждите и изискванията към продукта за да се създаде дизайн.

- Оригиналност - Умения да се излезе с необикновени идеи за дадена ситуация и да има креативност за разрешаване на проблеми.

- Визия - Да може да си представя как системата ще работи при идеални условия.

- Координиране - да се съобразява с действията на останалата част от екипа.

Ето и връзките към гореспомeнатите материали Възможностите са безкрайна фирма или Peak Performance.

За да се обхване в пълна светлина темата предлагаме и тази връзка Да използваме човешкия потенциал.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News