Маркетинг
15/12/2005
Търсене на нов доставчик
На няколко пъти се спряхме върху възможните пътища, по които би направила своето проучване една фирма търсеща потенциален нов доставчик...
15/12/2005
Какво пропускаме без интернет...
Този въпрос вероятно определя границата между бизнесмена и шивача. А това, което шивача пропуска, е . . бизнес...
15/12/2005
Избягвайте силните страни, атакувайте слабите
...Именно тези слаби страни трябва да превърнем в наше предимство...
15/11/2005
Преди да започнем истинската работа за производството на готов продукт
Да направим анализ на силните и слаби страни на нашата фирма, възможностите и заплахите, които стоят пред нас (SWOT).
15/11/2005
Да четем между редовете
Дали умеем да черпим скрита информация от обявите за работа по корпоративните сайтове на фирмите...
15/11/2005
Изложенията - поуки и възможности
Участията в изложения са една възможност за фирмите да направят контакти с нови партньори...
15/11/2005
Да спечелим всичко без битка
Ние сме на първия етап от нашата подготовка за разширяване на пазарите на фирмата...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
© 2006 Tune - In Всички права запазениs