English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

На няколко пъти се спряхме върху възможните пътища, по които би направила своето проучване една фирма търсеща потенциален нов доставчик.
- чрез асоциации на производители;
- чрез търговски и индустриални палати или камари;
- чрез посолства и търговски служби;
- чрез банки;
- чрез доставчици на машини и материали;
- чрез консултантски фирми;
- чрез референции от фирми, работещи вече на място;
- чрез пазара и стоката ни;
- чрез фирмения уеб-сайт;
- чрез информационни портали, електронни издания
Търси се засичане на информацията и едва тогава идва първия контакт.

И така стигаме до въпроса къде да публикуваме данните за фирмата си, така че нашият профил, заедно с контактите ни, да бъде достъпен за фирми възложители. Трябва да използваме всички средства за популяризиране на нашата фирма. По-долу са изброени някои от възможните организации, които може да бъдат запитани за потенциални доставчици. Не всичко се изчерпва с изсипване на информация и брошури за нашата фирма. Най-важната информация се предава от уста на уста. Достигането на информацията до важните източници трябва да стане индиректно. Но тогава идва ред на професионално направената презентация. Тази презентация започва от визитната ни картичка, преминава през профила на фирмата и стига да уеб-сайта или дигитални филми. Когато имаме популярен е-мейл адрес, получаваме ежедневно предложения на продавачи на какво ли не, които веднага пускаме в кошчето за боклук. В този момент трябва да си представим, че потенциалните възложители на нашите облекла процедират по същия начин с нашите "подозрителни" предложения. Всяка втора фирма започва своето представяне така ... "ние сме водеща фирма за производство на...", а отговорът дали това е така, се получава от друг независим източник на информация. Все пак, трябва да имаме готовност да се представим по начин, който да не остави съмнения, че живеем в информационно общество и сме готови за неговите изисквания.

Тогава ще бъде обърнато внимание и на нашия уеб-сайт, ако вече имаме такъв. Ще дойде и посещението на място. От значение е и броя на услугите, които предлагаме. Но единствено добрия имидж на дадена компания е гаранция за по-високата ứ популярност и рейтинг. Ние ще продължим да акцентираме в следващи материали за начините, по които може да станем известни и да привличаме клиенти. Ще наблюдаваме връзките между възможността да бъдем едновременно препоръчан от банка и доставчик на машини, между възможността да бъдат казани добри думи за нас от чужда фирма, работеща в България и/или от консултант. Връзките между изброените организации се пресичат постоянно.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News