English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Участията в изложения са една възможност за фирмите да направят контакти с нови партньори. Но тези участия трябва да бъдат плод на едно внимателно проучване, за да не се превърнат за фирмата-участник в поредния болезнен опит проба - неуспех. Важно е да се проучи характера на изложението, както и да имаме подходяща за продажби колекция, което включва и правилна сезонна насоченост. Добре е преди да резервираме щанд, да сме видяли самото изложение като посетители. Необходимо е да имаме маркетинг подготовка, включваща пазарно проучване.

Първата програма, която подкрепя участието на български фирми в международни изложения е тази на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и датира от 1994 година. За времето до 2002 година се осъществяват участия на панаири в Германия, а след това и в други страни. При тези участия GTZ поема разходите за наем и изграждане на щанд, както и консултантските услуги за дизайн преди изложбата, а българската фирма поема изпълнението на колекцията и транспорта до и от изложението, разходите за самото пътуване. Повечето фирми имат единични участия и само няколко фирми са ползвали условно разрешените 3 участия в спонсорираните изложения. В последните години в изложенията участвуват изключително фирми, разработващи готов продукт.

Като цяло участниците не оценяват възможностите, които предлага участието. Редица фирми отиват без всякаква маркетинг подготовка на изложенията, без покани до потенциални партньори. Разчита се на преминаващия поток от посетители, повечето от които отиват на изложенията с предварителни намерения и очаквания, в които е възможно да не фигурират българските производители. Най-често е участвувано в изложението CPD - Дюселдорф, което е нормално като се има предвид спонсора - германската страна и GTZ. Това участие продължава и текущо. Партньор на GTZ по организиране участието на фирми през последните години е БАПИОТ. На този род изложения за фирми с наложени марки, българските щандове са посещават, както от малки бутици, така и от големи вериги магазини.

Друга институция за подкрепа на българските изложители в чужбина е Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНСМП). Наследница на Центъра за насърчаване на износа и Агенцията за насърчаване на търговията, и тази поредна агенция наследява болестта за твърде късно утвърждаване на бюджета и като следствие вземане на щандове на изложения, несъгласувани с интереса на производителите. Като се има предвид, че участието на дадена изложба следва да се направи с близо едногодишна подготовка, включването в мероприятията на ИАНМСП може да се оприличи на повикване на пожарната команда, а ползите се приближават до тези от потушеният пожар. Агенцията покрива наема на изложбена площ, а изложителите се набират чрез обяви.

Един сравнително нов вид изложби насочен към аутсорсинга на малки и големи магазини има определено добър ефект за българските фирми. Тези изложения постепенно се утвърждават в Западна Европа, но българските фирми не ги познават добре. Примери за такива изложения са Global Fashion- Дюселдорф, Ready-to-Show в Милано и непросъществувалото World Apparel Market в Брюксел и др. Но участията на някои фирми в минали издания имаха много добри резултати. От такъв характер е и изложението Bgate - Балканското изложение за облекло и текстил - София, което има предпоставки да се превърне в едно притегателно събитие не само за чуждестранните, но и за българските купувачи, ако организаторите работят в правилната посока. След дълги години на упадък и проспиване на възможностите, международния панаир в Пловдив не може да възвърне позициите си на бизнес изложение за сектора. Много успешни бяха някои от участията на фирми в изложения в Източна Европа, които обаче трябва да се проучат внимателно поради възможността да се попадне вместо на В2В изложение, на такова с базарен характер.

Подбрани предстоящи изложения
18 - 20.01.2006 - Bread & Butter - Барцелона - изложение за подбрани марки
27 - 29.01.2006 - Bread & Butter - Берлин - изложение за подбрани марки
27 - 29.01.2006 - Body Look, Лайпциг изложение за бельо, бански и чорапени артикули. Внимание производители !
29.1 - 1.2 2006- ISPO - Мюнхен Изложение за спортни артикули и облекла
29 - 30.1.2006 - Helsinki International Fashion Fair - Хелзинки - дамско, мъжко и детско облекло. Ако сте решили да атакувате само един пазар, това е добра възможност. Готов щанд от 12 кв.м. ще ви струва около 1600 евро. Срока за заявки е 30.11.2005 г.
3 -   5.2.2006 - Kid's fashion - Париж - Изложение за детски облекла
5 -   7.2.2006 - CPD - Дюселдорф - Изложение за дамска и мъжка мода за наложени марки. В това изложение участвуват българските фирми.
5 -   7.2.2006 - Global Fashion - Дюселдорф - аутсорсинг. Провежда се успоредно с CPD. Време е да видим български фирми в тази част на събитието в Дюселдорф.
10 -13.2.2006 - Milanovendemoda - Милано - Изложение за дамска мода.
12- 15.2.2006- Ready-to-Show - Милано - аутсорсинг изложение. Вече имахме индивидуален участник в последното издание. Ще следим за неговото появяване през м.февруари.
Ако отидете в Милано от 12 до 14 февруари, може да посетите тези две изложения + Milano Unica за текстил.
14 -16.2.2006 - Style - Бърно. Срокът за заявка изтече. Вече може да планирате само посещение. А за участие мислете за следващато издание.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News