English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018

Да направим анализ на силните и слаби страни на нашата фирма, възможностите и заплахите, които стоят пред нас (SWOT). Да си отговорим на въпросите:
Силни страни
-
какви предимства имаме
Нормално е да започнем производството и реализацията на готов продукт на българския пазар, след което да разширим дейността с износ. Най-добрата стратегия е "Да спечелим битката за пазара, без да влизаме в бой". Затова да огледаме пазарните ниши и конкуренцията в тях. Има ли смисъл да развиваме продукт за дадена целева група, която е атакувана най-силно от конкуренцията. Какви са особеностите на пазара, който търсим.
-какво правим най-добре
Ако имаме известен опит в ишлеме с определен продукт, това би могло да ни даде известни предимства. Да, но ако нашите досегашни усилия са били именно в зоната на голямата конкуренция, това може да се превърне в слаба страна. Тогава като истински предприемачи, трябва да се опитаме да превърнем недостатъците в предимство, залагайки на бързина, преминаване в по-високо качество и осигуряване на разообразие от модели, размери и цветове.
-до какви ресурси имаме достъп
Това включва на първо място човешки и финансов ресурс, а след това достъп до основни и спомагателни материали, кройки и др. Спомняте ли си колко купища с кройки сте изхвърляли през последните няколко години. Сега тези кройки ще ви трябват повече от всякога, а за разработването им ще ви трябва съществен финансов ресурс.
Слабости
-как може да станем по-добри
Винаги разглеждайте и собствените слабости, и тези на конкуренцията.
-какво е това, което не ни достига
Например имаме ли дистрибуция за продажба на нашите стоки. Най-често обаче, това е решимост за действие и поемането на умерен риск.
-как да избегнем слабостите
Отдайте достатъчно време на вашите слабости. По-добре е да ги установите сега, отколкото да понесете болезнени грешки по-късно.
Ако нямаме финансиране, как ще го осигурим, ако нямаме екип - имаме ли връзка със свободни (нещатни) сътрудници.
Възможности
-какви са добрите възможности пред нас
Обикновено възможностите се виждат по-добре, когато се разглеждат в светлината на нашите силни страни - например бързина и гъвкавост, другата възможност е да разгледаме слабите страни и да направим план за елиминирането им.
-какви са тенденциите за развитие и запознати ли сме с тях
Тук се включват:
Предстоят ли промени в пазара в международен или местен аспект - глобализацията и освобождаването на квотите от 01.01.2005 г.
Включване на страната в нови съюзи (ЕС през 2007 г.), регионални споразумения (ПанЕвроСредиземномор-ската зона за кумулация) и др.
Социални промени в т.ч. промяна на минимална работна заплата и т.н.
Заплахи
-какви препятствия срещаме
Възможно ли е навлизане на пазара на силна конкурентна фирма. Или влизане на големи фирми за дистрибуция (което за конкурентни фирми може да се окаже предимство)
-какво прави нашата конкуренция
Днес ние трябва да знаем какво прави нашата конкуренция във всяка точка на света, затова са ни необходими много знания и информираност, екип и Интернет инструменти.
-възможна ли е смяна на ситуацията
Един от проблемите у нас е работната ръка. Може ли да се справим с конкуренцията на по-големите чужди и български фирми, които могат да се настанят в нашия град, който има ограничена работна ръка.
-имаме ли проблеми с финансирането
Фирмата трябва да бъде финансово готова да започне подготовката за работа по готов продукт. Явявайки се нов купувач, всеки доставчик ще ви поиска плащане при доставка на стоката или услугата.
-могат ли слабостите по проекта да бъдат заплаха за нашия бизнес
Заедно с вашият анализ направете такъв и за конкурентни фирми. Може да видите интересни резултати.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News