English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
16 Декември 2017
Маркетинг
15/03/2006
Една от дилемите, които трябва да разрешим при налагането на нашия продукт е дали да поемем ролята на пионер или да се задоволим с ролята на последовател... Pioneers or ....
28/02/2006
Бранда е име, дизайн, символ или някаква друга черта, чрез която потребителя индентифицира и различава стоките на един продавач от тези на другите... Brand...
14/02/2006
Целта на тази рубрика не е да предложим на нашите читатели да произведат именно продукта, за който ще говорим... Product niche....
14/02/2006
Много често сме виждали мениджъри на фирми и ръководители на организации да се хвалят пред медиите с постигнатото от тях и с техните планове... Our strategy...
31/01/2006
Една английска дума, чиито превод може да поясним най-лесно с българския израз "да намеря ...(често употребявано "пари")...Sourcing...
13/01/2006
График за подготовка на летен сезон, практикуван от европейски фирми...
13/01/2006
Като правило трябва да бъдем убедени, че една акция за продажба следва да бъде отложена, ако не сме готови за нея...
13/01/2006
Днес фирми, организации и правителства имат важна задача. Да направят фирмите по-бързи от тези на конкуренцията...
30/12/2005
Да вземем една опростена дефиниция за маркетинг "извършване на бизнес дейности, които насочват потока от стоки и услуги от производителя към потребителя или друг клиент"...
30/12/2005
Днес повече от всякога фирмите се нуждаят от това да имат добра информация за техните клиенти, за да вземат дадено маркетингово решение...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News