English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Април 2018

Могат ли социалните науки и маркетинга да съжителстват съвместно. Оказва се, че те често имат пресечни точки. Социалният маркетинг е систематично прилагане на маркетинг концепция и техники за постигане на спесифични цели на поведение за доброто на обществото. 
На първо място трябва да бъде поставена целта. Какво ще постигнем с нашата инициатива:
- по-добри условия за нашите работници и служители, чрез доброволна инициатива на работодателя, като предоставяне фирмено облекло, безплатна храна, транспорт и т.н.;
- производство на екологични продукти, които не увреждат околната среда и не предизвикват нежелани реакции на организма като алергии и др.;
- подобряване околната среда, чрез грижи за екологичното равновесие, подобряване на инфраструктура, градинки, детски площадки и др.;
- подобряване живота на социална група, като деца или възрастни хора в нужда, болни и др. чрез дарения в парични средства или облекла;
- превенция на здравето на застрашена група, чрез създаване на специални продукти;
Вероятно много фирми извършват някои от тези мероприятия и сега, без да създават публичност на своите действия. Защо е необходимо да бъдат предприета и маркетинг кампания. Има две причини. Първата е, че с поставянето на една голяма цел, фирмата-пионер може да реши сериозни проблеми на обществото, а втората е, че на добрите практики трябва да се дава гласност, за да има последователи и развитие на процесите. 
Когато създаваме нашата концепция и цел, ние трябва да може да предложим целия продукт и неговите предимства, включващи ползата за потребителя. Трябва да минимализираме цената, която потребителя трябва да заплати в замяна. Да направим продукта достъпен, на местата, където той обичайно живее, работи или пазарува. Трябва да имаме креативност в създаването и предлагането на идеята и да я предложим чрез тактика и канали, които да доведат до добри резултати.
Не трябва да забравяме, че на всяка идея ще имаме противници и конкуренти. Че ситуацията в обществото често подлежи на промени, както и пазарната ситуация, поради което е необходимо да осигурим мониторинг на проекта и неговият жизнен цикъл.
Обикновено се счита, че социалния маркетинг трябва да бъде дело на неправителствените организации (НПО). Има разбира се разлика, между действията  на една НПО и дадена фирма. Но добрата практика познава много доброволни инициативи на фирми, довели до създаване на значителни обществени проекти. Още по-значителен е техния ефект, когато са проведени чрез взаимодействие на фирмите и НПО.
За да подскажем развитието на тази възможност ще се спрем и на понятието Cause-related marketing (маркетинг посветен на определена кауза). То е ново и почти непознато за България и това може би е нормално, тъй като дори в западните държави този маркетинг тренд се е развил едва в последните 20 години. Възниква през 1983 година когато American Express събира 1,7 милиона долара за реставрацията на Статуята на Свободата. Тогава компанията отчита ръст в размер на 28% в използването на банкови карти.
Маркетингът, посветен на кауза е начин да свържем продукта с някаква обществено-полезна кауза, като по този начин се създаде положителен имидж на марката/компанията и същевремнно бъде подпомогната определена обществено полезна инициатива, организация, кауза. При този подход имаме възможност да подходим към потребителя не само емоционално, но и рационално. Изследвания показват, че потребителят е много по-склонен да купи продукт, който е свързан с някаква кауза отколкото друг, който е на същата цена и има същите достойнства.
Свързвайки марката с някаква благородна кауза, ние и даваме сърце, нещо, което не всяка марка притежава и което ще я отличи сред другите марки на пазара. Даваме и нещо, което потребителят ще отнесе в своето съзнание, душа, по-дълъг живот. Чрез Каузата Марката оживява.
Движение на българските майки (http://dbm.bg-mamma.com/) например предоставя на българските и международните компании в България възможности за представяне и свързване на техните продукти/марки с определени обшествено полезни каузи, свързани с децата, лишени от родителски грижи. Това е не просто възможност да поставите лейбъл на своите стоки с текст: "Нашата компания подкрепя Движението на българските майки", а комплекс от услуги, които включват:
- изготвяне на предложение за подходяща кауза с която вашата марка би могла да се свърже;
- различни алтернативи за свързване на Марка - Кауза;
- детайлен одит на избраната от вашата компания кауза;
- увеличаване на медийното присъствие;
- утвърждаване на марката/компанията/служителите на компанията сред обществото;
- създаване на позитивен имидж и изграждане на лоялност сред потребителите;
- стриктна отчетност за изразходваните средства пред компанията, посветила се на определена кауза.
За сведение горепосочения сайт на движението на българските майки е посещаван среднодневно около 10 000 пъти, което ни показва интереса към тази кауза-майка и възможностите за контакт с обществото.
Ако вие сте неправителствена организация, която търси да установи партньорство с бизнес компании, натиснете тази връзка и представете вашата идея. Ако пък сте бизнес компания, която предлага продукти и услуги, търсеща определана кауза, използвайте тази връзка. Ние ще се опитаме да ви предложим нашия съвет за намиране на партньор.

Ето, че пред вас се явява първата възможност да станете спонсор на организацията на модните дизайнери АБДтм..

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News