English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
19 Март 2018

Отделът за маркетинг в H&M има задача да следва бизнес концепцията на компанията, съчетаваща модни артикули, на добра цена и качество, посредством комуникация с клиентите чрез различни медии: билд-борд реклама, реклама в списания, радио или филми. Всички материали са произвеждани от главния офис в Швеция, в т.ч снимките и насоки за рекламата. Рекламните мениджъри във всяка една отделна страна са отговорни за произвеждането на местна рекламна версия. В H&M вярват във важността на снимковия материал при рекламата и никога не използват само текстов материал. Друг постоянен детайл, присъстващ на всички реклами е белия фон. Отдела за маркетинг прави плановете си около една година преди продажбите в магазините, а рекламата се произвежда около три месеца преди старта на продажбите. Фотографите и моделите са различни. В една година се провеждат от 6 до 9 кампании на основните пазари. Маркетинг усилията на компанията се следят чрез компютърната система, отчитаща всеки продукт, предложен за продажба в магазините. Продуктите, които не се посрещат добре на даден пазар или в даден район се ре-дистрибутират там, където има по-добра реализация. По този начин глобалната компания има наблюдение на национално или регионално ниво. Общият годишен бюджет за реклама варира около 4-5% от чистите продажби.

H&M рекламира главно чрез вестниците, билд-бордове и самите магазини, като се взимат предвид културните различия в държавите. Вестниците и билдбордовете са вероятно най-добрия начин да се стигне до целевата група. тъй като групировката продава предимно в по-големи градове и молове. Реклами по телевизия почти не се излъчват.

H&M успява да превърне по най-бързият начин модните тенденции в масов шик. Именно това прави шведската компания играч от световна величина с около 1300 магазина по света. Но те добре знаят, че момента не бива да се изпуска. И един от начините да поддържат интереса на потребителите е привличането на различни известни дизайнерски имена при създаването на колекциите. Това е важен елемент от тяхната маркетинг стратегия.

Доказателството вижте тук...

Още за това как H&M посреща предизвикателствата от промените на пазарите. А на следваща връзка ще прочетем материал как да подготвим Комуникационен план в модния бизнес.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News