English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
21 Март 2018

Независимо какви са подбудите, предприемачите все още имат много причини да търсят в модните магазини възможности за обороти и печалби. Някои от тях успяват, а голяма част, неразбрали химията на модната магия, зарязват скоро света на огледалата, на бизнеса, влияещ се от тенденции и хитове, от хубавото или лошото време, от показателите на икономиката, от членство или не в ЕС, от засилващата се конкуренция и от какво ли не.

Първо трябва да сме наясно, че ако определим бизнес намеренията си, като откриване магазин за "дрехи" сме обречени на пълен провал. В света няма такъв успешен бизнес. Трябва да знаем, кой ще влезе в нашия магазин, какво ще го привлече и какво ще го накара да се бръкне в джоба.

И така задача нумеро уно, с която ще трябва да се справим - да направим анализ на клиентите на микро ниво, да видим трудно очертаващи се групи, разположени на пазара.

Да индентифицираме, анализираме и оценим нашата целева група, нейното потенциално търсене, чувствителност към цените и т.н. Как изглежда пазара, виждат ли се неговите очертания?

Може ли да опишем профила на интересен потребител? На какво да се фокусираме, за да може бързо да открием важни черти и промени в целевата група?

Да анализираме клиентите и пазара, както и неговото бъдещо  развитие.

Може ли да разработим сценарий, стъпил на този анализ?

Сядаме пред компютъра и пишем. Когато свършим да пишем, трябва да сме разбрали, че няма да продаваме просто дрехи, а ще имаме конкретни продукти, предназначени за ясно очертана целева група. Тогава може и да успеем.

Други материали
Да започнем бизнес с облекло
Извинете, колко години имаме?

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News