English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Ключовите думи на едно търсене в Интернет, на което попаднахме, ни накараха да се спрем на заглавието за този материал. Вместо въпроса „как да намерим клиенти”, предлагаме да си зададем твърде много въпроси, като:

 • Какво правим най-добре ?
 • Какви са нашите силни страни ?
 • Какви са нашите слаби страни ?
 • Какви са възможностите пред нас ?
 • Какви са заплахите пред нас ?
 • Имаме ли мисия и визия ?
 • Имаме ли стратегия как да постигнем нещата ?
 • Имаме ли дефинирана целева група потребители ?
 • Имаме ли целеви пазар ?
 • Правили ли сме проучване на пазара ?
 • Познаваме ли продукта си и неговите качества ?
 • Познаваме ли конкуренцията и техните продукти ?
 • Имаме ли стратегия за ценообразуване ?
 • Имаме ли бюджет за маркетинг ?
 • Имаме ли ефективна маркетинг стратегия ?

Когато един ръководител на фирма отговори на тези въпроси и състави маркетинг план, отговора на въпроса „как да намерим клиенти” ще дойде сам. И ако не се получи верния отговор, вероятността да сме си дали обективни отговори е твърде малка.

Този, който задава въпроса „как да намерим клиенти” , трябва да прави разлика между крайни потребители и организирани потребители. Така в единия случай маркетинг кампанията следва да бъде насочена към крайния потребител. В другия полюс са организираните потребители – компаниите, които купуват стоки за следваща преработка или препродажба. Това предопределя различен подход при маркетинг кампанията.

В едно интервю основателя на Google Larry Page казва: "Google е един чудесен пример за това, какво ще се случи в бъдещето. Нашата система притежава много повече знания, отколкото всяко човешко същоство. Но какво ще бъде бъдещето, аз нe мога да отгатна. В прозореца за търсене зададох ключовите думи "бъдеще на интернет" и се надявах да получа готов отговор. Но, не се получи. Така, че аз смятам, че ще трябва да продължим да работим над Google". Подобен е и въпроса и отговора за този уважаван интернет потребител, поставил в прозореца за търсене "как да намерим клиенти". Отговорът трябва да бъде търсен...докато разберем, че стратегията на фирмата ни трябва да бъде, не да търсим клиенти, а да определим целевата си група и да създадем план за комуникация с клиентите, който ще ги предизвика те да ни потърсят. Така вместо да го търсим с лупа в интернет, негово величество клиента ще дойде сам при нас с парите си.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News