English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
14 Декември 2017
Маркетинг
10/06/2008
В последните години модните фирми в Европа се движат в няколко различни композиции към глобалните пазари. Фирмите от всяка една държава имат сходна пазарна стратегия и постижения, като всяко правило си има и изключение... Fashion global compass ...
03/06/2008
Това, което прави впечатление е изобилието на теми, автори и перспективи. Няма как да не поставя на кантара отново пазара в България, ограничен от езиковата бариера. Ще бъде прекрасно, ако някои големи фирми решат да подкрепят модата ...
18/04/2008
И така задача нумеро уно, с която ще трябва да се справим - да направим анализ на клиентите на микро ниво, да видим трудно очертаващи се целеви групи, разположени на пазара, да ги очертаем, анализираме и оценим ...
01/03/2008
Познавайки тенденциите и виждайки в тях възможностите, предприемачите ще правят по-малко грешки в прогнозите си и крайния резултат от действията им ще бъде по-близко до прогнозните резултати. Трябва да отчитаме, че тенденциите не обхващат...
12/02/2008
...трябва да се прави разлика и между крайни потребители и организирани потребители. Така усилията в единия случай следва да бъдат насочени към крайния потребител и маркетинг кампанията следва да бъде насочена към тях. В другия полюс са организираните ...
13/10/2007
Те избягват масовите предложения и търсят тяхната достижима "индивидуалност". Тази група се облича от малки магазини, намиращи ниши, не на първа линия, предлагащи собствена марка и/или ограничена колекция от внесени луксозни брандирани облекла...
11/09/2007
Вътрешен човек от департмент магазин споделя, "..чуждите марки имат несъмнено предимство пред местните по отношение на възприемането на бранда и маркетинга. Друг специалист казва ".. домашно отгледаните брандове най-после ще ...
07/07/2007
Бизнеса с облеклото е като всеки друг бизнес, трябва да имаме ресурси да дадем отскоклив старт на нашата визия, способности и ноу-хау за управление на бизнес и маркетинг умения за неговата промоция. Трябва да имаме също така бизнес план... Starting line..
27/05/2007
Назначаването на агенти или дистрибутори е общоприет начин за навлизане на чужди пазари. Агентите и дистрибуторите дават възможност на производителите да развият техния бизнес по-ефективно, да позиционират техния продукт по-бързо, както и да спестят ...
16/04/2007
Международният маркетинг включва маркетигна на стоки и услуги, извън територията на нашата фирма и страна. Много често са налице значителни разлики между маркетинговата практика за нашата страна и набелязания пазар... International marketing...
[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]
© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News