English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

На снимката виждате хостеси, които чакат разпределението си да бъдат насочени към някой от пунктовете за обслужване на олимпийските гости, седмица преди откриване на олимпийските игри в Пекин. Колко момичета виждате на снимката? Първият ни експеримент даде отговор 4, по-внимателното търсене откри още едно момиче. Ако покажем тази снимка на група хора, ще получим различни отговори от членовете на тази група. Различните резултати идват вследствие на ограничените възможностти на човешкото възприятие да възприема  еднозначно заобикалящата ни среда.

"Възприятието е познавателен психически процес, при  който в съзнанието на човека се отразяват отделни предмети и явления от обективната действителност в тяхната цялост и при тяхното непосредствено въздействие върху сетивните органи. Възприятието създава възможност за установяване на контакт с реалните обекти от външния свят. В процеса на този контакт, индивидът научава, че предметът стоящ пред него е с определен цвят и повърхност, притежава някаква форма и здравина.  Интегрирането на отделните сетивни данни обуславя получаването на цялостен образ за предмета.

Във възприятието пред нас обикновено се разстила светът на хората, вещите, явленията, изпълнени с определено значение и въвлечени в многообразни отношения, които отношения създават осмисленост на ситуациите, чийто свидетели и участници ние сме.

Илюзиите на възприятието са особено силни и ярки. Силата на илюзиите се определя от отношението между обективните свойства и характеристики на предмета и тяхното илюзорно отражение в субективния образ. Но социалната, практическа стойност на илюзиите не зависи от тяхната сила, а от обстоятелствата, при които се появяват, и разбира се – от факта дали са познати, дали са дешифрирани от субекта, при когото се появяват…"

След казаното по-горе от г-н Стоян Николов в неговата работа "Същност и сянка" (поместено със съкращения), се връщаме към нашата демонстрация. В нашия пример, не може да имаме повече от четири групи на опознаване (тъй като предоставения материал дава възможност да бъдат лесно открити  минимум четири момичета и максимум 7, верния отговор), всяка от които ще бъдат обединена от общи белези. Тези белези характеризират приблизително еднаквото възприятие на обстоятелствата от членовете на една група. Всички, които познаят, че в групата има седем момичета ще подходят към задачата по един и същ начин, за да достигнат до верния резултат, докато другите ще сформират другомислещи групи на интереси.

Сега нека да си представим нашата колекция, насочена към целевата ни група за млади дами на възраст 26-35 години, изложена във фирмения магазин. Нашето наблюдение ни показва, че от влезналите потенциални клиентки в тези възрастови граници, едва всяка четвърта ще направи покупка. Защо само всяка четвърта ще направи избора си, а другите три ще бъдат неутрални в избора си? Защото едва една от четири клиентки ще възприеме силуета, цвета, текстилната повърхност и модела, така както е видян и от нашия дизайнер и вписан в нашия маркетинг. Някои от клиентките дори няма да забележат скритите модели или качествата на някои от тях.

Маркетинга и особено модния маркетинг се базира по-малко на психологията и малко на математиката, а изводите за бъдещето правим от историята. Ние сме индивидуални личности, защото никой не мисли по един и същ начин, но понякога виждаме нещата по един и същ начин. Но нашите мисли и сетива могат да бъдат насочвани чрез различни стимули да мислим сходно и това е задачата на маркетинга.

Когато правим маркетинг ние трябва да открием именно тези трудно различими групи от хора, които ще мислят по един и същ начин, да уловим в мрежата на нашия моден маркетинг тези, които виждат в следващата илюзия освен коня, и жабата.  Да привлечем тези, които могат да дешифрират нашето послание в непознатата картина на нашия дизайн и маркетинг, убягнало от сетивата на някои от клиентките. Очевидно маркетинга не е само случайност, а преди всичко целева дейност, която прави нашите резултати по-предвидими.

Други материали близки до темата
Наблюдателни ли сме
Mаркетингът става все по-важен инструмент 
Моден маркетинг и индустрия

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News