English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018
В своята книга "Модни брандове" Marc Tungate дава просто, но разбираемо определение на модния маркетинг. Когато облеклата тръгват от фабриките за производство на облекло, независимо дали са от Далечния Изток или Източна Европа, те са просто облекла. Но когато те попаднат в ръцете на маркетолозите, те стават модни. Следвайки тази зависимост, всеки мениджър може лесно да определи, дали прави облекла или мода, дали работи в индустрията за облекло и текстил или в модната индустрия.

Моден маркетинг, като дейност за една компания не означава:

- да има един човек, който се грижи по продажбите на облеклата;
- да продава свръх производството от поръчките, възложени от други фирми;
- да продава облекла без собствен бранд;
- да шие облекла с дизайн и материали на клиента (ДМК);
- да напише името си на етикетите на облеклата, които са произведени само защото има някакви паузи между поръчките на основните клиенти;
- да е отворил няколко магазина, пък дори и да продава в чужбина.

Модният маркетинг е целенасочена, планирана, печеливша дейност на фирмата, чията главна цел е да създаде и запази клиенти чрез:
- създаване на устойчив бранд;
- вграждане на маркетинг концепцията в стратегическия план на фирмата;
- интегриране на всички звена на компанията в разработване и реализация на плана за маркетинг;
- умело боравяне с елементите на маркетинг микса;
- опознаване и комуникация с потребителите, проучване културата, начина на живот и тенденциите в потребителското търсене;
- непрекъсната иновационна дейност за създаване и усъвършенстване на нови продукти и услуги;
- стимулиране и развитие на потенциала на човешките ресурси; 
- зачитане и съблюдаване морални, етични, естетически и природосъобразни норми в глобално измерение.

Ако сме разпознали компанията си в първата група, това означава, че имаме краткосрочни цели и стратегия на оцеляване. Когато създаваме продукт, който не може да бъде индентифициран с бранда на компанията, обикновено работим за клиент, който има интерес предимно от цената. Този клиент вероятно никога няма да се върне при нас, или ще направи това, ако поддържаме ниска цена, която няма да ни позволи да създаваме необходимите за развитието на фирмата печалби и да поддържа плана ни за стратегическо развитие. Един ярък пример за това са клиентите, възлагащи поръчки със собствен дизайн и материали (т.нар. ишлеме). Тези клиенти се интересуват само и единствено от цената (качеството вече не подлежи на съмнение) и в момента, когато този въпрос става чувствителен при нас, тези клиенти са готови да отлетят към новата по-атрактивна дестинация за сорсинг.

Когато част от работниците в българските фирми напускат, в търсене на рационални решения, мнозина от фирмите мобилизират ресурсите си, подобряват производителност и постигат приблизително същите резултати с намален състав, което е една голяма и качествена стъпка по повишаване приходите от всеки зает във фирмата. Защо не направихме това и преди, защо някои фирми не търсят нови възможности и сега за още по-съвършена форма на управление на бизнеса. Тази форма изисква да възприемем маркетинга като водеща концепция, да поемем курс към устойчивост на бизнеса.

Компаниите, работещи в индустрията за облекло и текстил работиха с десетки клиенти през последните 15 години. Продаваме суров текстил за Италия, без да се интересуваме какво правят там от него, произвеждаме и доставяме облекла за нашите клиенти от Западна Европа, без да знаем каква е структурата, организацията и стратегията на нашите клиенти, без да познаваме процеса на реализация. Може да произвеждаме качествено, дори изличихме разликата в стандартите ни за качество между външния и вътрешния пазар. Но защо много от фирмите все още не посягат към инструмента маркетинг, създал фирми като Zara, H&M, Benetton и Diesel, големи дизайнери като Pierre Cardin, Armani, Galiano и много други, стъпили на глобалните пазари, ползващи потенциала на развиващите се икономики. 

Модният маркетинг предизвиква несъмнено разходи, които възпират мнозина да предприемат стъпка към него (при датските фирми например разходите за маркетинг са около 10% от общите разходи на една фирма). Неспособността да се видят ясните очертания на възвращаемост на тези средства ни пречи да погледнем в бъдещето. Компанията, работеща на ишлеме ще намери начин да закупи нова шивашка машина, на стойност колкото един лек автомобил, където възвращаемостта е обозрима в крактосрочен план, подобрението на производителността има незабавен ефект. Не така стоят нещата с маркетинга, където инвестицията е дългосрочна. Тази инвестиция има за цел да създава непрекъснато и да задържа индивидуални клиенти, които ще дадат на фирмата необходимото развитие, вместо да подхранваме нечии корпоративни интереси.

Модният маркетинг е поле за развитие от младата свежа генерация в модния бизнес в България.  Във времето, когато пазарната ситуация е променена и фирмата има по-ниски финансови резултати от предишните години, е време да се потърси развитието на потенциала на младите хора, образовани в маркетинга и им се предостави възможност да следват стратегията на растеж, която единствено може да ни задоволява.

Референция: Tungate, M. (Fashion Brands, Branding Style from Armani to Zara), 2005

Оше материали по темата

Mаркетингът става все по-важен инструмент 
Цветовете на модата
Професия моден маркетинг
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News