English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018
Съобщенията, които компаниите изпращат на потребителите чрез комуникацията могат да бъдат разделени на планирани и непланирани. Планираните са:

Реклама
Рекламата е един от подбудителите на потребителите да влизат в магазините на модните брандове. Чрез нея модните брандове достигат до широката аудитория, разпръсната териториално и това те правят, толкова често, колкото сметнат за необходимо. Тя има сравнително ниски стойности за единица изделие, при все че общите разходи не са за подценяване. Потребителите често възприемат, че рекламираните продукти са по-легитимни, когато са рекламирани. Рекламата може да създаде драма около бранда (Benetton, Diesel, etc.). Ето какво казва Maurizio Marchiori, директор на комуникациите в Diesel: „Ние не рекламираме, ние правим комуникация и продукта е също комуникация. Това е една система – начин на живот „Successful Living” (Начин на живот), която създаваме заедно с потребителите. Нашата комуникация и облекло са едно и също нещо.” Рекламата създава имидж, стимулира продажбите. Тя е неперсонална комуникация, при която фирмата контролира на 100% съдържанието на съобщението, което стига до потребителите.

Връзки с обществеността (PR)
Връзките с обществеността създават информация, която се счита за достоверна. Ето защо при тази комуникация целите на нашата акция са ориентирани към потребител, който търси по-точно потвърждение на вече получена информация за бранда и продукта. 
Връзките с общественоста могат да достигнат до аудиторията посредством новини, събития, информация за спонсорство и други „закачки” с медиите, дори като сравнения с аналози, дни за журналисти във фирмата, снимки от наши нови продукти и други случаи. Чрез тази комуникация могат да бъдат драматизирана историята на бранда или създаването на продукта.
Всяко едно съобщение, внимателно подготвено, следва да бъде придвижено чрез медия, която има най-голяма популярност в конкретната област и по време, когато ще предизвика максимален ефект. Чрез тази дейност достигаме до аудитория, която е пропусната при другите канали на комуникация и промоция.
Като правило създаването на публична популярност се счита като неплатено средство за комуникация с потребителя, и това я прави предпочитано промоционално средство. Въпреки това, тази форма на комуникация е подценявана от много фирми.

Персонални продажби
Възприемане философията на персоналните продажби е също важен елемент от правилната комуникация на бранда с потребителите. Това е дори най-ефективния инструмент за допир с купувача, неговите разбирания и действия. Този канал дава възможност да бъде получена обратна връзка от пазара и фирмата да се настрои към пазарните изисквания.
Персоналните продажби са процес на изграждане на взаимооотношения с купувача и път да се стигне до неговата лоялност. Това е процес, в който се разкриват нуждите на потребителя, намира се продукта, който посреща тези нужди и има двупосочен характер.
Тук от особено значение е създаването на силен продажбен екип с дългосрочна перспектива. В основата на тази философия е да се възприеме маркетинговата концепция, да се цени процеса на персоналните продажби и да се възприеме ролята на експерт, решаващ проблемите на потребителите. В сферата на персоналните продажби от особено значение е обслужването на клиентите. Голяма част от клиентите се изгубват вследствие на лошо обслужване след продажбите. При засилващата се конкуренция в модния сектор, фирмите не могат да разчитат, че отношенията с клиентите ще завършат на касата на магазина, в деня на продажбата.

Промоции
Промоцията цели крайния купувач. Приема най-различни формати – премии, купони, състезания и други. Продажбената промоция привлича вниманието, предлага стимули на купувачите, като намаления, създава драма около пазаруването, раздвижва продажбите. Също така промоцията възбужда бързата реакция на купувачите, но има краткосрочно въздействие. Счита се, че промоциите не са ефективни за изграждане на дългосрочно убеждение сред потребителите.

Мястото на продажбите и визуален мърчандайзинг
Последните двайсет години показват голямата еволюция на мястото на продажбите. Обикновените магазини се трансформират в магазини на бранда. Целта е клиента да разбере положителната разлика по отношение на продукта и обслужването, когато той пазарува в магазин на бранд.
Визуалният мърчандайзинг е представянето на магазина и неговите стоки пред клиента при синхронно използване на реклама, представяне, специални събития, модна координация и търговски техники, за да се подкрепи процеса на продажбите. Визуалния мърчандайзинг става все по-важен елемент за създаване на конкурентноспособност и диференцираност в конкурентната среда. Визуалния мърчандайзинг привлича вниманието на купувачите, създава интерес и желание, печели доверието на потребителя и предизвиква решението за покупка.

Директен маркетинг
Директния маркетинг е изпитано средство за комуникация с потребителите. Една от удачните форми в модата е създаване на клубове с лоялни клиенти, които са регистрирани от бранда и получават редовно информация от фирмата за новости. Фирмата Stockmann например има около 1.5 милиона такива клиенти. Онлайн маркетингът също се използва, като форма на директен маркетнг.
Директният маркетинг има следните характеристики – незабавен, приспособен и интерактивен. Той се вплита добре в програма, когато е добре насочен към определена група. Датската група Green House е един от добрите примери за добра практика в модата и директния маркетинг на определени пазари.

Непланирани съобщения са

•          Слухове, тръгващи от служителите ни;
•          Последствие от нашето поведение;
•          Развитие на нашите проекти и обекти;
•          Ситуации около логистични операции;
•          Отговори на запитвания, рекламации и други;
•          Създавани при кризи и тяхното управление;
•          Връзки с медии и правителство;
•          Журналистически и други разследвания.

Тази статия е поредица от материали, които започват с Брандът ме повика ...
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News