English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
26 Април 2018
Какво следва след тези думи, видяни в едно прессъобщение... обикновено реакцията на всеки е първо да остойности какво е значението на твърдението за потребителя, второ да го провери дали това е вярно и трето да го сравни с аналози. След като прочетете тези редове, вземете някои прессъобщения, в които ще намерите подобни изявления и ги подложете на анализ.  Със сигурност няма да издържат на теста.

"Потребителят от така наречената генерация Х (родените мужду 1965 и 1980 г.), т.е на възраст от 28 до 43 години, добре познавайки търсенето на маркетолозите да ги оплетат и накарат да бръкнат в джоба си, търсят пътища да се противопоставят на тези атаки"*. Те, а често и не само тази група проверяват всичко под съмнение, така че ефекта от посланието на "единствената" е по-скоро отрицателен, отколкото положителен.

В едно прессъобщение имаме задача да отговорим на много въпроси, вместо да се опитваме да убедим потребителите в превъзхождащите качества на нашия продукт.

Прес-съобщението обявява на първо място новината с текст до 80 букви. След това следва обобщен малко по-дълъг параграф, обобщаващ новината в три до четири изречения.

Водещата новината изречение следва да бъде също кратко, не повече от 25 думи. С него трябва да привлечем вниманието на читателите, като не допускаме, че читателя е чел заглавието ни или обобщението. Водещата новина трябва да може да стои добре самостоятелно.

Като във всяка друга новина, и тук трябва да използваме къси изречения, по три до четири реда всеки параграф. Първата група параграфи ще има за цел да отговори на въпроси като кой, какво, кога, къде, защо и как. Да имаме предвид, че медията, на която го изпратим ще трябва да преработи новината във вид, удобен на читателя. Неотдавна бях помолен да популяризирам едно събитие, като в предварителното съобщение до мен не се съдържаше никакво съдържание, с което можех да отговоря на горните въпроси. Тази причина доведе до забавяне излъчването на новината от нас.

Тонът на прес-съобщението следва да бъде неутрален и обективен, различен от това, което може да публикуваме като рекламно съобщение. да избягваме директно обръщение към потребителите, както и употребата на "аз" или "ние".

За компанията (или бранда)..... няколко реда, включващи мисията на фирмата или конкретната бизнес единица, ако имаме повече от един бранд.

Да завършим съобщението, като уточним, че допълнителна информация за събитието може да бъде предоставена от :

Ивон Иванова
е-мейл: office@tune-in.info
тел: 123456789
web: www.tune-in.info

Образци, текстове на прессъобщения може да намерите в неизмерим брой в Интернет, откъдето и аз почерпих информaция, за да ви предложа този материал.

*Douglas Roushkoff, Nowhere to hide
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News