English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
24 Март 2018
В този сайт вие ще прочетете за пътя на най-проспериралите фирми, брандове и дизайнери, изведнъж пред вас ще изникне статия за това, как да стартирате в модния бизнес. Дали трябва да се информираме за практиката на компании като H&M или ако за изминалите петнадесет години не сме там, където е например Uniqlo, трябва да се върнем отначало и да четем и статиите за първокурсници в моден колеж. Струва ми се, че и двата отговора са верни. Стъпките на големите фирми ни осветяват пътя, по който да вървим, а статиите за начинаещи ще ни помогнат да запълним дупките по трънливите пътеки на бизнеса.

Един от най-често задаваните въпроси, които предприемчивите си задават е "Къде е нашата фирма днес?". Отговорът на този въпрос трябва да потърсим в съставянето на SWOT анализ за нашата фирма. SWOT анализът е инструмент на бизнеса, генериращ информация, помагаща ни да насочим нашите възможности, цели и програми по-добре в социалната среда, в която оперираме.

SWOT анализът ще ни даде възможност да видим, какво правим най-добре, как да подобрим нашата организация и дали взимаме максимума от възможностите, които ни заобикалят, да видим промените на пазара. Когато направим SWOT анализа, той самият ще предизвика ответни действия и ще даде отговори.

SWOT анализът се фокусира, както на вътрешната организация на нашата фирма, така и на заобикалящата ни среда. Какви са силните и слабите черти на нашия бизнес, на нашия екип, на продукта ни? Какво се случва на пазара, което ни засяга, какви са потребителските тенденции, промени в технологията, осветява глобалното въздействие на икономиката върху нашия бизнес.

Най-обикновения начин да направим SWOT анализ е да разделим листа на четири квадрата и да нанесем във всяка една клетка поотделно силните характеристики за S (strengths), слабите характеристики за W (weaknesses), в третата клетка да впишем възможностите за О (opportunities) и накрая в последната клетка опасностите за Т (threats).

Един фактор, който представлява на даден етап опасност, може да се обърне в следващ етап на развитие във възможност. Това идва да ни покаже, че създаването на SWOT анализа не е еднократна задача при динамично развиващия се пазар. Неговото осъвременяване изисква непрекъснати наблюдения и обективни оценки,  както на вътрешните, така и на вътрешните фактори.

Създаването на SWOT анализа с наши сили е начало на процеса на оценка, но е добре да получим поглед и от странични наблюдатели, които не са обхванати от рутинните операции във фирмата. Дори и да не сме създали още тази собствена фирма, SWOT анализа ще ни послужи да се ориентираме дали сме готови да се втурнем в бизнеса или да се представим по-добре пред бъдещия ни работодател.

В крайна сметка, не пропускайки да отбележим непрекъснатите промени в обстановката, SWOT анализа ще ни помогне да видим къде искаме да бъдем през следващите 10 години.
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News