Дефиницията за маркетинг се вписва в две основни категори:

- класическа, по-тясна дефиниция "извършване на бизнес дейности, които насочват потока от стоки и услуги от производителя към потребителя или друго лице, което ги използва" или "процес в обществото, в който структурата на търсене на стопански стоки и услуги е предвидена и задоволена чрез концепция, промоция и физическа дистрибуция на такива стоки и услуги".

Т.е. каквото и да правим - производство, включващо N-брой операции и услуги, дизайнерска или агентска дейност, за да реализираме приходи, ние се нуждаем от купувач. Този купувач обаче се нуждае не просто от нашата стока, а той се нуждае от нея в даден момент и при определени условия. Върху неговото решение ще влияят много фактори, чиято динамика изиска от обществото да възприеме по-обширна дефиниция, възприета от Американската Маркетинг Асоциация (АМА) през 1985 година:

"Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на концепция, ценообразуване, промоция и дистрибуция на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която задоволява индивидуални и организационни цели."

Тази дефиниция е доразвита от J.Evans i B.Berman: "Маркетингът е предвиждането, управлението и задоволяването на търсенето чрез процеса на размяна", където маркетинга включва стоки, услуги, организации, хора, мястото и идеи.

Последната версия на АМА е "Маркетингът е дейността, комплекса от институции и процеса на създаване, комуникиране, доставка и обмяна на предложения, които имат стойност за потребители, клиенти, партньори и обществото като цяло." (одобрена м.октомври 2007 г.)

Маркетинговата концепция е потребителски ориентирана, тя съчетава интегрираните усилия на екипа на фирмата и представлява целево ориентирана философия  на едно лице, фирма или организация. Маркетинговата концепция може да има само една цел: да създаде клиент(и). Никаква друга цел не е толкова важна, няма значение какво ние мислим да произвеждаме, важно е какво търси потребителя и какво той намира за ценно. Ние трябва да проучим нуждите на потребителя, да ги интегрираме с целия екип на фирмата и да имаме ориентирана към печалби философия на бизнеса. Няма съмнение, че компаниите, които правят маркетинг го виждат, като крайъгълен камък на бизнеса си, около който се взимат решения.

Ref: "AMA Board Approves New Marketing Definition", Marketing News, March 1985
       Marketing, Evans, J., Berman, B., Macmillan Publishing Company, 1990

Статията е обновена на 27.11.2008

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs