Една от грешките при определяне стратегията на фирмите от сектора за производство на облекла в страни, развиващи пазарните механизми, е да се възприеме, че създаването на готов продукт е  върха на айсберга. Това е само част от пътя, който една фирма работеща с дизайн и материали на клиента трябва да извърви в дългото пътешествие до пазара и за спечелване на лоялни клиенти. Сглобявайки пъзела на готовия продукт фирмите поглеждат към възможността да сложат подписа си под този продукт. И както не може да бъде разбрано посланието на едно писмо без да се установи подписа на изпращача, така и купувача няма да разбере посланието на една красива дреха, ако не види и запомни подписа на бранда, който стои зад създаването и.
Наименованието „бранд” идва от френски и означава „подходящ знак”. На бранда се гледа с очакване да предложи уникален продукт с постоянни показатели на представяне и качество.
Понятието „бранд” има дълга история, но модерния брандинг навлиза в ерата на индустриализацията. Нарастващия брой продукти и услуги, заливащи пазара, извикват на живот брандирането, като необходимост от диференциране.
В началото на осемдесетте години модния сектор обръща внимание на стратегическото управление на бранда и открива, че продажбите и възвръщането на инвестициите могат да бъдат увеличени чрез разширение на линията, фокусирано използване на медиите, както и на маркетинга от мястото на продажбите.
Все по-голям брой фирми откриват, че техния бранд е от голямо значение за техния икономически успех. Брандовете са били винаги близко до културните ценности, което се разбира много добре от някои фирми и демонстрирано от случая Benetton, използвайки тази особеност за постоянна комуникация с обществото.

Наименование на бранда и лого

Наименованието на бранда е лесно запомнящо се име, което компаниите избират, взимайки предвид продукта, пазарните особености, позиционирането и интернационализирането на бранда и психологически фактори, влияещи на потребителите. Върху решението за избора на наименованието на бранда може да повлияе и възможността да се регистрира домейн със същото име и топ домейн в интернет. Логото е неразривно свързано с наименованието на бранда. И наименованието и логото отговарят на определени изисквания, като да бъдат лесно разпознаваеми, познати, да създават позитивни чувства и  да предизвикват еднаква представа сред потребителите. Логото е от особено значение за местата на продажбите и за опаковките на модните артикули, като напомня на потребителите, че този знак е виждан в миналото и напомня на потребителя за бранда. Случая с Kodak произтича именно от тези фактори, а разбираемостта и възприятието зависят от иновацията, дизайна и използваните цветове.

Следва Планирани и непланирани съобщения при комуникацията

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs