English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
16 Декември 2017
22/09/2008
Модната комуникация
Комуникацията се дефинира, като предаване, получаване и обработване на информация. Тази дефиниция предполага, че когато едно лице, група или организация се опита да предаде една идея или съобщение, получателя на съобщението (друга личност или група) трябва да съумее да обработи тази информация. Комуникацията се осъществява, тогава, когато изпратеното съобщение достига до предназначената аудитория в разбираема от нея форма (K.Clow, D.Baack).

Модната комуникация няма различен схема, от този на описания процес. Модните компании трябва да изградят такава кампания, в която съобщенията достигат до целевата група на бранда, взимайки под внимание потребителското и поведение.

Потребителите са изложени ежедневно на около 600 или дори е възможно да са в пъти повече реклами и други съобщения. Те поглеждат към 30-40 и запомнят едва 3-4 от тях. Специалисти определят, че маркетинга е преди всичко комуникация, но определено не е само реклама.

Комуникацията с потребителите в добре управляваните брандове се осъществява чрез интегрирани маркетинг програми за комуникации, включващи микс от реклама, връзки с обществеността (PR), промоции и персонални продажби. Целта на комуникацията с потребителите е да се изгради добра познаваемост на бранда, който е създаден или е в процес на създаване чрез:

•          Доставяне информация на целевата група;
•          Образоване на пазара;
•          Промоция на позитивен имидж на компанията

Ако сте попаднали директно на тази статия, която е поредица от свързани материали, е препоръчително да се върнете и започнете от Брандът ме повика ... Историята, описана  в материала за Kodak се повтаря ежеминутно, ден след ден, в милиони ситуации на най-различни точки на земята, в които брандове печелят клиенти, благодарение на мощните си целенасочени маркетинг кампании и комуникационни програми. 

Следва ... Комуникация с бранда H&M
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News