Позиционирането на една модна фирма на пазара се решава от ръководството и. Решението идва вследствие анализ на ситуацията, на базата на настоящето и бъдещо развитие и след съставяне на план за реализацията. Позиционирането следва да осигури устойчиво развитие на фирмата в дългосрочен план. Необходимо е да си отговорим на няколко въпроса:

Решението предполага да направим анализ за позиционирането по отношение на продукта и цената. Българските модни фирми имат сравнително добра ориентация и продуктово позициониране. Заемането на нишата на дамски конструирани облекла и стремежа да се овладява и нишата в кежуал облеклата е обосновано и не може да се очаква скоро негативна промяна на ситуацията. Необходимо е да се очертаят по-ясно и целевите групи.

Не така стоят обаче нещата при ценовото позициониране. И ако в първите години на столетието имаше необходимост да се спечели доверието на потребителите с политиката на "(ниска левова) стойност за качество", сега трябва да се направи ре-позициониране в зоната, като скобите отпаднат възможно най-скоро. Сегашното позициониране на фирмите в ниския среден ценови сегмент е причина за бавният им растеж и пречка за глобалното развитие на техните брандове.

Фирмите следва да започнат работа с истински материали, оригинални цени и да започнат да правят истинска мода. Това ще им позволи да създадат устойчивост на бизнес организацията си.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs