English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

Взели сме решение за първи път да се представим на изложението BGATE 2008. Изложението е обявено като ориентирано към бизнеса, но ще бъде отворено за посещение и за потребители. И тъй като изложението е единственото национално мероприятие, нашето представяне трябва да бъде подобаващо на амбициите ни да бъдем водещ бранд. Правим чудесна колекция и имаме много очаквания от нашето представяне. Дали с изготвянето на продукта се изчерпва нашата работа, дали сме предвидили всичко, което може да направим. 

След продукта, другия фактор, определящ нашия успех е визуалното ни представяне. Много модни фирми у нас разбраха от собствените магазини значението на визуалния ефект, който ще предизвика индивидуалния щанд, създаващ среда близка до начина на живот на нашия потребител. Да забравим за евтините стандартни шандове, днес те стават само за подпомагани организации, а не за активни брандове със собствен имидж. И тук има правила, които трябва да се спазват, да ги проучим преди да се доверим на първата предложена ни компания за изграждане на щандове.

Промоции. Ако искаме да бъдем забелязани, да набележим какви промоции може да организираме по време на изложението. Подготовката за тях трябва да е започнала вече. И все пак ....Познай кой ще дойде! Въпреки качествата на организаторите на изложението, трябва да вземем за определеност, че техните послания няма да достигнат до повечето от потребителите от  нашата целева група. Не трябва да разчитаме на публикации в пресата в последния момент, тъй като е възможно друго голямо събитие по това време да отклони вниманието на нашите потенциални потребители към по-значими обществени проблеми.

Участвайки на изложението си поставяме няколко цели. Да привлечем бизнес от страната и чужбина, да внушим на нови и настоящи клиенти, че имаме поне национална маркетинг кампания, подкрепяща ги да стигнат до крайния потребител. Ако знаем до кои потребители искаме да стигнем, ще знаем че трябва да ги поканим на изложението. Това може да стане чрез:

 • Персонални покани
 • Обява на сайта ни, както и на други важни сайтове, блогове и форуми
 • Прессъобщения до регионални и национални медии
 • Реклами 
 • Не на последно място е подготовката на нашия екип за изложението. Нуждаем се от хора, познаващи бизнеса и при матерен български език, владеещи минимум английски и руски езици. Те трябва да работят умело с всички промоционални материали на фирмата ... като започнем от визитните картички и свършим с медийния комплект. 
  Зад тези двадесетина реда има огромно количество работа. А дните до старта на изложението са преброени...

  Коментари

  Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

  © 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
  USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
  Tune-In :: Textile Universe News