English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
19 Март 2018

Международният маркетинг включва маркетинга на стоки и услуги, извън територията на нашата фирма и страна. Много често са налице значителни разлики между маркетинговата практика за нашата страна и набелязания пазар. Ето защо всеки пазар трябва да бъде оценяван поотделно. Само тогава, фирмата ни може да прецени, каква част от "домашната" маркетингова стратегия може да бъде използвана и кои елементи трябва да бъдат пригодени, към истинските нужди на дадения пазар.
Как да подходим към изучаването на един пазар. Ето какво ни предлагат практиците. "Отидете на място. Говорете с търговци. Посетете магазини. Говорете с продавачите в тях. Вземете проучвания от държавни, неправителствени и частни агенции и всякакви други източници. Направете си маркетинг план за тази страна. Всяка страна е различна. Има различни нюанси на дистрибуция в Япония. Различен е пазара на облекло в Холандия, от този в Германия. Трябва да нагодим нашата философия към конкретните обстоятелства, които ще установим самите ние."
Всеки, който дръзне да навлезе на чужд пазар, трябва да бъде наясно с културата на нацията.  Културата на нацията се позовава на характерно наследство. Това включва норми за поведение, начин на живот и цели. Културата на една нация се прехвърля от поколение на поколение и не се променя лесно. Освен разликите между отделните нации, съществуват и континентални различия.  Един от начините да преодолеем културните различия е, като намерим местен партньор или наемем местен човек.
Икономическата обстановка в една страна ни индикира настоящия и бъдещ потенциал за развитие на пазара за нашите стоки и услуги. Тук за нас са важни стандарта на живот, брутния национален продукт и растежа на икономиката. Най-големите пазарни възможности съществуват в индустриализираните страни, поради по-високите им доходи и стандарт на живот. Но разбира се, когато в тези страни се развиват положителни икономически процеси. Добри възможности за нашия международен маркетинг предлагат и страните с бърз растеж, например т.нар. BRIC страни - Бразилия, Русия, Индия и Китай. Последната страна изважда всеки месец по един милион души от границите на бедността и създава нови потребители. Стабилността на валутата също се отразява на продажбите. Добре помним въздържаността на западните фирми да навлезат на българския пазар до 1997 година, когато българските пари се обезценяваха за часове.
Политическата обстановка и правната защита са също важен фактор. Съществуват ли национализъм, търговски ограничения, има ли стабилност правителството, това са част от въпросите, на които трябва да получим отговори. Ако не сме сигурни, дали може да се предпазим от тези рискове и не се решаваме да инвестираме в дадена страна, вероятно изхода отново е в местен партньор. Членството на страната ни и участието ни във важни международни договори и съюзи е важен момент, който може да ни отвори врата към даден пазар.
Технологичното развитие на бъдещия ни пазар е също от значение. Трябва да знаем как се използва интернет в тази страна, ако искаме да навлезем по този канал, да познаваме мерките и да ги преведем на разбираемия за местното население език.
Ако сме взели тези фактори под внимание ние сме готови да се подготвим за съставяне на нашата международна маркетингова стратегия.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News