За да достигне информацията за предлагания продукт и неговото качество до повече потенциални потребители, модните фирми интензифицират връзките с обществото. Предадавайки определени съобщения на потребителите те осъществяват комуникация с тях. Цялата стратегия, тактика и дейността, за да стигне съобщението до целевата група и целевия пазар, независимо чрез каква медия се предава, е маркетинг комуникация. Това не е еднократен процес, а действия утвърждаващи бранда, изискващи постоянно фокусиране и усилия.

В по-големите фирми тази дейност най-често се извършва от структура "Маркетинг комуникации", в по-малките от маркетинг комуникатор. Фирмата Benetton създава специален изследователски център Fabrica за развитие на комуникацията. Тези структури  изготвят план за комуникациите, подготвят прессъобщения и материали за пресата, провеждат интервюта, подготвят изявления и речи за определени събития, съставят бюлетини, каталози и т.н.. Чрез плана за комуникация, концепцията на ръководството създава възможност да заработят в една посока рекламата, промоцията, PR и директния маркетинг, вместо те да бъдат действия, изолирани едно от друго. Без план за комуникация фирмата ще бъде изложена на риска да действува хаотично и може да изпусне възможности за комуникация с потребителите. Един добър план създава дисциплина, изчиства съобщенията и дава възможност да бъде разбрана средата, на която се изпраща посланието. Стратегическото планиране на комуникациата дава възможност да бъдат обединени усилията на целия екип например не само на ниво медии, но и другите отношения с потребителите. Най-елементарните въпроси, които стоят са "защо съществува нашата фирма", "развива ли се", "в каква посока се развива", "къде искаме да видим нашата фирма след една, три или повече години", "имаме ли капацитет за повече клиенти". Фирмата определя до кого иска да стигнат посланията, стеснявайки кръга, за да станата посланията по-ясни и разбираеми. Един добър план предвижда по-широко участие на хора от екипа в плана за комуникацията. Една добра възможност е включване опитен специалист по комуникациите, който планира и задвижва програмата напред. Когато има тази програма една организация няма да има пролуки, всеки от фирмата, който общува с потребителите ще има ясна линия за посланието, което иска да изпрати.

Какво се включва при подготовката на плана:

- анализ на ситуацията, профил на фирмата
- анализ на ситуацията и оценка на средата и пазара
- ключови цели на кампанията
- целта на комуникацията
- целева група - характеристика
- ключови съобщения
- стратегия
- тактика
- времетраене (от, до..)
- етапи във времето
- хората, които ще представят фирмата

При подготвянета на плана се включват елементи от историята на фирмата, които вероятно са неизвестни за някои от членовете на екипа. Така се избягва възможната им неподготвеност. Едно от важните качества на кампанията е нейната прозрачност. „Какво е текущото ни представяне ? Колко клиента обслужваме понастоящем ? В прехода към оценката на средата и пазара, се включва анализ на конкуренцията, кой доставя подобни облекла на пазара, в какво нашия продукт е различен от тях, кое ни прави по-добри !”Чрез анализ на ситуацията на средата и пазара фирмата се подготвя за възможните заплахи, за стената на недоверието, с която се сблъскват посланията. „Имало ли е предистория в нашата комуникация с обществото и потребителите ? Какво е било отразено в медиите ? За нашата фирма, за сектора изцяло ? Може да се очаква, че на една пресконференция или интервю е възможно да бъдат задавани и неудобни въпроси.”

Сред ключовите цели на комуникационната кампания е демонстрацията, че развитието на бранда е продукт на дългосрочно, стратегическо виждане, базирано на опита и грижата за клиента  и че комуникацията не е кампанийно дело, а продължителен процес.

Следва Брандиране

Този материал е част от поредица, започваща с Брандът ме повика ...

Други материали по темата за модната комуникация
Публична популярност
Новината в модната комуникация
Снимката, като тема за разговор с потребителя
Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs