Тази тема съществува неизменно в нашите бюлетини. Дали имаме конкурентни предимства може да си отговори положително всеки, който управлява фирмата си повече от три години, като отиде на една разходка в недалечния Истанбул и види планините от текстил на всяко кьоше и си зададе въпроса "защо ние в България оцеляваме при такава конкуренция !".

Няма да говорим за конкурентните предимства на работещите на ишлеме, за което сме изписали повече мастило, отколкото са печалбите на фирмите. Маркетинг дейностите при ишлемето и готовия продукт са съвсем различни. Няма нищо лошо двете дейности да се развиват под един покрив, под една организация и от един производствен екип. Този производствен екип така или иначе работи обикновено за няколко на брой фирми. Така за производството ни бранда, с който ще продаваме в България или в чужбина ще бъде просто една нова фирма възлагаща поръчки, която има не по-ниски критерии за качество от всички останали възложители на поръчки на ишлеме. Но екипа за маркетинг трябва да работи отделно по двете задачи, все едно, че това са две различни фирми. Подхождайки по този начин, ние ще установим, че натоварването на капацитета на нашата фирма е важен момент, за да може да поддържаме заангажиран нашия производствен екип, но ще разберем също, че при продажбата на готовия продукт, най-важното е да реализираме по-добра печалба, което може да стане дори с използване на поддоставчици при по-добри условия от тези в нашата фабрика. Мениджъра на фирмата може бързо да стигне до извода, че едно дамско сако, произведено в България и приземено в Москва (след плащане на мита и текси) ще бъде по-скъпо от същото изделие, произведено по наш дизайн, с доставени от нас кройки и материали на ишлеме в Русия. И ако печалбата от тази операция остане при нас, трябва ли все още да мислим, че трябва да произведем продукта непременно в България.

Разграничавайки двете коренно различни дейности - кооперираното производството (или т.н. ишлеме) и производството на готов продукт под собствен бранд, все пак намираме доста сходни конкурентни предимства:

Както при кооперираното производство, така и при собствения продукт, по-сложния продукт, ни носи предимства. С всяка добавена ръчна операция, с всеки нов детайл в дрехата, нашата печалба ще нарастне. Тя ще нарастне и от това, че стойността на дизайна и разработката на готовия продукт са направени в България. Ще нарастне от това, че сме направили сорсинг на материалите с нашия екип, че те са обмитявани от наши спедиторски фирми, стоят по нашите складове и стойността по логистиката е пъти по-малка от това да се транспортират материали от Италия и Франция до Англия, после да се пращат в България и т.н. както е в много случаи при ишлемето. Нека всеки, който работи на ишлеме да направи паралелна калкулация на един готов продукт, каква е неговата стойност, за възложителят например от Германия и ако тази калкулация се прави от нас (със същите основни и помощни материали). Да заместим заплатите на персонала при нас със заплати от 1500-2000 евро за човек (в Германия)и ще видим резултата. А той ще бъде с около 50% в наша полза;

Доставката на закачалка - виждаме, че това предимство имаме дори и на българския пазар, въпреки че разходите за гладене на една дреха в България на производителя и търговеца, който може да внесе стока например от Китай са еднакви. В идеята на търговията е заложено да има почти винаги измама, да бъде платено малко мито или никакво, да има разпределение по корупционната схема. Ето защо един вносител не може да си позволи внос, за който е платено твърде много транспорт, твърде много пари под масата. Това обяснява, защо при подлепените облекла конкуренцията от далечния изток е почти никаква;

Бързината на доставката. Тези, които вече продават на българския пазар може би са се замисляли над това си предимство на българския пазар. Това предимство го имат и нашите възложители на поръчки на ишлеме, въпреки няколкото дни забава по границите, докато стигне стоката в Западна Европа. И сега е времето да се замислим дали да не превърнем тяхното предимство в наше предимство. В сезон лято 2007 г. може би страната ни ще бъде вече член на ЕС !

Други материали
Конкурентноспособни ли са дизайнерите ! 
Пак за конкурентноспособността...

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs