Промоцията е тази дейност на фирмата, която информира, убеждава или напомня на хората за нашата фирма, продукти и услуги. Това е начин за стимулиране на продажбите извън традиционните методи за реклама. Днес, при изобилието на продукти и предлагане, промоцията на фирмената ни дейност е важна предпоставка за създаване на благоприятно отношение на купувачите към нашите продукти.

Несъмнено, една от най- базовите категории за тяхната промоция си остава цената, която за крайния купувач е цифрата, посочена на етикетчето в магазина. В маркетингов смисъл, цената е сума от всичките жертви, които този купувач е готов да направи, за да придобие необходимата и желана стока. Различните отстъпки от цената са добре познати като средство за стимулиране на продажбите - просто и ефикасно. Освен тях обаче съществува доста голям брой други стимули, които играят важна роля за активизиране или поддържане на търсенето.

На купувачите в магазините обикновено се предлага отстъпка срещу представяне на талони/купони, промоционални рабати, мостри (на нов или луксозен продукт, например прах за пране, омекотител, парфюм), конкурси, бонус при покупка (купи 2, вземи 3), подаръци, премии за чести покупки (талон, даващ отстъпка при следващи покупки). Някои фирми предлагат стимули, които обвързват продажбите на едната във връзка с продажбите на другата - примерно купувайки си костюм получавате безплатен чорапогащник или бижу.

Най-новото, което прилагат като трик за стимулиране на продажбите в Западна Европа и в Русия е повишаване на цените. Изтъква се уникалността на продукта, качеството, което го отличава от масовите стоки и потребители. Освен това, купувачът бива убеден чрез допълнителната гаранция, която му се предлага - връщане на парите.

Много интересена и приятна за клиентите е красивата, но най-вече полезна опаковка, която може да се използва с множество предназначения след като извадим стоката от нея (метална кутия, текстилна чанта и др.). Чантите, продавани у нас заедно със списание Grazia, почти удвояват продажбите му.

Друг вид промоция са изложбите - тип договаряне, комисионни, търговски състезания, безплатни мостри, корпоративни подаръци. За разлика от изложенията, в които участват много от конкуриращите ни фирми, презентациите или собствените модни ревюта се организират специално за представяне на новите ни стоки или при навлизане на нови пазари, без да има страничен, разфокусиращ вниманието на потенциалните ни клиенти, шум. Важно условие за успех на презентацията или ревюто е добрата подготовка и организация, подходящото място.

Промоцията не е единствено и само насочена към потребителите. Промоцията на нашите продукти може да бъде представяна и на посредниците по каналите за реализация. Известна английска марка висша мода организира 2 пъти годишно обучения на търговския персонал в магазините си, които водят до ръст на продажбите 40% (при всеобща стагнация и печалби от 2-5 % за масовите марки) за 2005г.

Очевидно, всяка фирма избира най-добрата за себе си комбинация от такива преки стимули. Ясно е, че нещата тук зависят отново от стоката, пазара и фазата от жизнения цикъл на изделието. При нова за пазара стока презентациите, мострите, комисионните за продавачите са много ефикасни варианти. При утвърдени на пазара стоки, състезанията между търговците на дребно със значителни награди, дават много добър ефект. Основният критерий при избора на промоцията ще бъде ефектът от вложените средства и усилия.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs